EVALUATIERAPPORT

Datum: [*datumTraining*] Opdrachtgever:
[*naamOrganisatie*]
Naam trainer(s): [*Trainer*]

HIERONDER VOLGT EEN SAMENVATTING VAN DE INGEVULDE EVALUATIEFORMULIEREN DOOR DE DEELNEMERS.

[*grafiekalgemeneMening*]
[*grafiekaantalBijeenkomsten*] [*grafiekinhoudTraining*]
[*grafiekgebruikteOefeningen*] [*grafiekmanierBegeleiden*]
[*grafiektrainingWerk*]

SPECIFIEKE COMMENTAREN VAN DE DEELNEMERS:

Wat heeft je het meest aangesproken in de training?

[*meestAangesproken*]

Waar ga je het meest mee doen in de praktijk?

[*meestPraktijk*]

Zijn er onderwerpen die je gemist hebt in de training?

[*gemistOnderwerpen*]

Overige opmerkingen

[*overigeOpmerkingen*]