Vluchtelingen en Veiligheid van B&W en Raadsleden

vluchtelingen-veiligheid-raadsleden

Wat betekent de extra opvang van Vluchtelingen voor de Veiligheid van B&W en Raadsleden van een gemeente?

Ik maakte vanuit mijn werk als directeur expertisebureau agressie en geweldhantering twee situaties van nabij mee in de gemeenten waar ik aan het werk was. Beide gemeenten hadden zich aangemeld als noodopvang-gemeente en kregen donderdagavond te horen dat ze op zaterdagmorgen 80 vluchtelingen mannen, vrouwen en kinderen voor een weekend gingen opvangen.

Waar ik vooral van onder de indruk ben, is de warmte en gedrevenheid en het organisatievermogen waarmee de vluchtelingen welkom werden geheten. Een burgemeester stond in de keuken te koken voor de vluchtelingen. Later in de opvang en nazorg van de medewerkers, nadat de vluchtelingen waren vertrokken, trof ik intens betrokken medewerkers, burgemeester en raadslieden aan die met liefde de vluchtelingen hebben opgevangen. Zij hadden even tijd nodig om na dit intensieve weekend de gebeurtenis los te laten.

Er is ook een andere kant. Ook tijdens dit weekend was er een agressie-incident. Niet van vluchtelingen zelf, maar van twee medeburgers die amok kwamen maken bij het opvangcentrum. Zij kwamen op een agressieve manier het terrein op om te laten weten dat ze het niet eens waren met de komst van de vluchtelingen. Voor de betreffende medewerker was dit een onaangename ervaring, wat hem deed besluiten het terrein af te sluiten voor buitenstaanders.

Ook zijn er regelmatig conflicten tussen vluchtelingen, verschillende culturen, met elkaar in een kleine ruimte vertoeven, allemaal stress verhogende factoren die kunnen leiden tot onderlinge agressie en conflicten. Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben een publieke rol. Daarom wordt onvrede met maatschappelijke ontwikkelingen helaas door burgers persoonlijk met agressief gedrag op hen afgereageerd. Met name zij ervaren agressie van bevolkingsgroepen die tegen asielzoekers opvang zijn. Onder andere ook als zij niet populaire besluiten nemen over crisissituaties met betrekking tot vluchtelingen. Dit gaat regelmatig gepaard met intimidaties, doodsbedreigingen en vernielen van huis en auto. Daarnaast kunnen ook asielzoekers die slecht nieuws hebben ontvangen, burgemeesters, raadsleden en wethouders persoonlijk gaan intimideren of bedreigen om zo aandacht te genereren voor hun probleem, of erger wraak te nemen.

Daarom heeft de overheid besloten om burgemeesters, wethouders en raadsleden van gemeenten te helpen met ondersteuningsteams van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij adviseren gemeenten over het organiseren van bijeenkomsten en het omgaan met incidenten en bedreigingen. Ook komt er een aanvullende financiële voorziening voor de beveiligingskosten van politieke ambtsdragers.

De ondersteuningsteams bestaan uit medewerkers van BZK, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement), en werken in nauwe samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De hoeveelheid aan kennis die er al is wordt gebruikt om gemeenten optimaal voor te bereiden en verschillende scenario’s te ontwikkelen voor incidenten en calamiteiten. In het uiterste geval staan de teams gemeenten bij op locatie.

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) heeft sinds 2007 werkgevers ondersteund en instrumenten ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan werkgevers. Verder zijn er zogenaamde VPT-regio’s opgezet, waarin afspraken met politie en openbaar ministerie gemaakt worden. Dit programma was bedoeld als tijdelijke stimulans, maar wordt vanaf nu voortgezet in het structurele en nieuwe programma Bestuur en Veiligheid. Zo komt er een betere verbinding tussen de thema’s ondermijning van bestuur en de aanpak van bedreiging van politieke ambtsdragers. Met deze maatregelen wordt geïnvesteerd in de veiligheid van deze groep burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.