Opleiding trainer Omgaan met escalerende incidenten

Deze vijfdaagse post HBO opleiding is bij uitstek geschikt voor trainers die zich willen specialiseren in het omgaan met escalerende incidenten. De opleiding belicht alle aspecten van situaties die kunnen escaleren op het werk of in de openbare ruimte. Het gaat om een praktische opleiding met een stevige theoretische onderbouwing. Tijdens de opleiding is er aandacht voor de individuele cursist, het groepsproces en de opbouw van een training omgaan met escalerende incidenten.

Opleidingsvorm:

 1. Praktisch, post HBO:
  Doelgroep: trainers die zich willen specialiseren als trainer omgaan met escalerende incidenten
  Periode: 5 dagen

Inhoud van de opleiding:

 1. Dag één:
  Escalerende situaties zijn complex en kunnen in een seconde ontstaan. Er zijn altijd meerdere personen of groepen bij betrokken. Het roept vaak een gevoel van onmacht op omdat betrokkenen vaak niet weten hoe ze invloed kunnen uitoefenen of begrenzen. De trainer weet wat er gebeurt tijdens explosieve situaties, kent de psychologische achtergronden en drijfveren van de betrokkenen. Deze eerste dag worden de psychologische achtergronden van verminderd beïnvloedbaar gedrag belicht. Ook bewustwording van en omgaan met eigen ervaringen met escalaties zijn belangrijke elementen. De deelnemers onderzoeken hun persoonlijke affiniteit, motivatie en kwaliteiten ten aanzien van het onderwerp en stellen een persoonlijk leerplan op.
 2. Dag twee en drie:
  Door zelfonderzoek en observaties van anderen worden de deelnemers zich bewust van hun eigen drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen. Hoe beter het zelfinzicht hoe sneller een deelnemer zijn eigen reactiepatronen herkent, begrijpt en kan veranderen. De deelnemers ontwikkelen hun rol als trainer omgaan met escalerende incidenten door middel van overdracht van theorie omgaan met escalerende incidenten en begeleiden van praktijkoefeningen met behulp van een acteur zoals groepsoefeningen en individuele cases. Iedere deelnemer ontwikkelt een eigen stijl. De deelnemers zullen na de opleiding kunnen werken met de volgende technieken: Veilige Afstand, Conflict Interventieplan, Veilige V en Overmacht situaties.
 3. Dag vier:
  Deze ochtend ontvangen de deelnemers theorie over oorzaken en ontstaan van groepsagressie en agressiepreventie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren werken met een checklist waarmee medewerkers elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren deelnemers hoe een trauma te herkennen en effectieve hulp methodieken.
 4. Dag 5 (examendag):
  Toetsing draagt bij aan de vakbekwaamheid van trainers. Gedurende het gehele traject laat de deelnemer via specifieke opdrachten en presentaties zien hoe het staat met de vordering van zijn vaardigheden en met zijn attitude als professionele trainer omgaan met escalerende incidenten. De resultaten van deze opleiding worden getoetst door een theorie-examen via e-learning. Op dag 5 geef je samen met de mede deelnemers een training Omgaan met escalerende incidenten voor een groep deelnemers.

Resultaten van de opleiding

De trainer omgaan met escalerende incidenten:

 • Is in staat om de theorie van agressief gedrag over te dragen via de brainstorm methode om in een zo vroeg mogelijk stadium een escalerend incident te herkennen.
 • Kan de theorie overdragen van “omgaan met escalerende incidenten”.
 • Kan theoretisch over dragen: Veilige afstand, Veilige V, Conflict Interventie Plan en Overmacht situaties.
 • Kan door middel van individuele en groeps oefeningen de ingebrachte case van de cursist plaatsen en vertalen naar een oefensituatie met de acteur. De trainer kan opbouwende feedback geven en de cursist nogmaals laten oefenen tot een succes ervaring.
 • Na het behalen van het examen ben je een Europees bevoegd ISO gecertificeerd agressietrainer.

Planning

Data van de opleiding in 2020:

Dag 1: 18 september
Dag 2: 25 september
Dag 3: 16 oktober
Dag 4: 30 oktober
Dag 5, examendag: 13 november

Alle dagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Praktische informatie

 • Kosten van de opleiding: € 3.300,- inclusief 21% BTW (inclusief theorie- en praktijkexamen, ISO certificering).
 • De opleiding wordt gegeven op de Gooyer Wetering 13, 3972 MA in Driebergen.
 • Certificering: Je behaalt de internationale erkenning ISO gecertificeerde Trainer omgaan met escalerende incidenten NEN 17024.