Online leren tijdens thuiswerktijd

webinar 2 2

Door deze gekke “corona” tijd waarin we gedwongen worden thuis te werken en met social distance te leren leven ontstaat er voor sommige werknemers ruimte om online te leren. Daarom nodigen we u als organisatie uit om maatwerk webinars te organiseren voor uw medewerkers. Vele organisaties gingen u voor.

Wat bereikt u met de maatwerk webinars van Agressietraining.nl:

 • Herkennen, voorkomen van agressie en verward gedrag, omgaan met culturen en meer…….
 • Nieuwe inzichten en kennis
 • Gelegenheid om cases te bespreken
 • Praktijkgerichte oefeningen tijdens het webinar
 • Gericht op situaties binnen uw organisatie
 • Tijdsbesteding van 1 uur
 • Agressietraining.nl: ruim 7 jaar ervaring in het geven van webinars
 • Persoonlijke afstemming over de inhoud van het webinar
 • Alleen toegankelijk voor uw team
 • Kosten: € 250,00 exclusief btw per webinar

De volgende webinars van Agressietraining.nl kunt u aanvragen:

 1. Omgaan met verward gedrag
 2. Omgaan met verward gedrag en agressie
 3. Cultuursensitief werken
 4. Geweldloos fysiek weerbaar
 5. Omgaan met (verbale) agressie
 6. Omgaan met escalerende incidenten
 7. Opvang en nazorg
 8. Omgaan met online agressie 

1. Omgaan met verward gedrag

Dit webinar focust op het vergroten van kennis.

Inhoud
Onder andere:

 • Introductie van uitingsvormen van psychiatrische ziektebeelden
 • Herkennen van verward gedrag
 • Theorie vroeg-signalering
 • Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners

Resultaat
Deelnemers herkennen na afloop van dit webinar verward gedrag en kunnen vroeg-signalering toepassen. Zij krijgen suggesties voor hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. Daarnaast leren deelnemers kritisch te kijken naar hun eigen professionele houding en hoe zij zo neutraal mogelijk kunnen communiceren.

2. Omgaan met verward gedrag en agressie

Tijdens deze training leren deelnemers door middel van technieken en oefeningen veilig om te gaan met verward gedrag en agressie.

Inhoud
Onder andere:

 • Het kunnen plaatsen en begrijpen van verward gedrag
 • Tijdige gedragsherkenning: hoe kun je aansluiten en agressie voorkomen?
 • Diverse technieken gericht op veilig werken

Resultaat
Deelnemers herkennen en begrenzen grensoverschrijdend gedrag en blijven zo mentaal en fysiek gezond. Zij weten hoe ze een ontremde en/of verwarde klant kunnen laten stoppen met grensoverschrijdend gedrag, om verdere escalaties te voorkomen.

3. Cultuursensitief werken

Tussen beleving en uitingen van psychiatrische ziektebeelden in Arabische en westerse culturen zitten verschillen. Tijdens deze training leren deelnemers aansluiting te vinden in taal en gedrag bij Arabische gezinnen/personen met verward gedrag.

Inhoud
Onder andere:

 • Oorzaken van psychische problemen/verward gedrag binnen een niet-westers gezin
 • De verborgen status tussen man en vrouw in de niet-westerse cultuur
 • Opbouwen van een professionele werkrelatie met een niet-westers(e) cliënt/gezin

Resultaat
Deelnemers herkennen en plaatsen uitingen van verward gedrag binnen de Arabische cultuur. Zij leren hoe ze verward gedrag bespreekbaar kunnen maken, zonder dat de cliënt een hulpvraag heeft. Deelnemers verwerven kennis over opbouwen van een werkrelatie en hoe samen te werken met ketenpartners.

4. Geweldloos fysiek weerbaar

Medewerkers komen soms in een situatie waarin zij zichzelf fysiek moeten beschermen. In dit webinar leren medewerkers hoe zij kunnen vluchten. Als vluchten niet meer kan, leren zijn bevrijdingsgrepen waarbij zij zich los kunnen maken zonder zichzelf en de ander te beschadigen.

Inhoud
Onder andere:

 • Veilig vluchten in een dreigende fysieke situatie
 • Bij fysieke agressie bevrijdingsgrepen toepassen.

Resultaat
Deelnemers herkennen overmachtsituaties en leren wanneer veilig te vluchten. Zij leren bevrijdingstechnieken waarbij ze de ander en zichzelf niet beschadigen. 

5. Omgaan met (verbale) agressie

Tijdens deze training leren deelnemers door middel van technieken en oefeningen veilig om te gaan met agressief gedrag van klanten.

Inhoud
Onder andere:

 • Het kunnen plaatsen en begrijpen van agressief gedrag
 • Tijdige gedragsherkenning: hoe kun je agressie voorkomen?
 • Analyse: Wat is je eigen reactie op agressie?
 • Drie agressievormen om verbale agressie te herkennen en indien nodig te begrenzen.

Resultaat
Deelnemers herkennen en begrenzen agressief gedrag en blijven zo mentaal gezond. Zij weten hoe ze zelf reageren op agressie en kunnen zichzelf controleren.

6. Omgaan met escalerende incidenten

Tijdens deze training leren deelnemers door middel van technieken
en oefeningen veilig om te gaan met escalerende incidenten.

Inhoud
Onder andere:

 • Het kunnen herkennen van verminderd beïnvloedbare situaties
 • Verschillende veiligheidstechnieken om verdere escalatie te voorkomen
 • Afwikkelen van een geëscaleerde situatie met aangifte, opvang en nazorg

Resultaat
Deelnemers herkennen escalerende situaties. Zij kennen technieken om de situatie te de-escaleren en/of de klant naar buiten te begeleiden.

7. Opvang en nazorg

De meeste medewerkers worden niet getraumatiseerd door het ervaren van een incident, maar door het gebrek aan opvang en erkenning door de organisatie. Daarom is een goede opvang in een niet hiërarchische verhouding na een incident cruciaal om een trauma en ziekteverzuim te voorkomen. Dit webinar gaat over opvang van collega’s naar collega’s via een checklist waarbij de medewerkers alle stappen kunnen volgen.

Inhoud
Onder andere:

 • Aan de hand van de checklist collega’s opvangen na een incident
 • Gesprekstechniek opvang gesprek oefenen
 • Melden van incidenten
 • Veilig aangifte doen
 • Herkennen van een trauma en hulp vragen

Resultaat
Deelnemers weten hoe ze collega’s kunnen opvangen na een incident. Zij kennen technieken om een opvanggesprek aan te gaan. Zij weten hoe ze aangifte kunnen doen en incidenten intern kunnen melden. Ze weten hoe ze trauma kunnen herkennen en verwijzen naar hulpverlening.

8. Online agressie

Medewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag per mail en gevolgd op sociale media. Tijdens dit webinar worden de verschillende sociale media kanalen zoals mail, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter besproken met als doel de medewerker veilig online te laten bewegen. Daarnaast wordt ingegaan op hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag via sociale media.

Inhoud
Onder andere:

 • De vrijheid en voordelen van internet
 • Het verschil tussen een professioneel en privé profiel
 • Wat zien klanten over jou?
 • Hoe kun je zelf veilig online bewegen op de door jou gewenste media?
 • De aanpak van grensoverschrijdend gedrag via sociale media

Resultaat
Deelnemers weten hoe ze veilig online kunnen bewegen. Zij weten hoe zij grensstellend kunnen optreden bij grensoverschrijdend gedrag via sociale media.

Meer weten? Neem contact op met Jannie de Jong: 06 4178 2816 of dejong@agressietraining.nl.

Over Agressietraining.nl
Wij zijn een expertisebureau agressie en geweldhantering. Al ruim 24 jaar verzorgt Agressietraining.nl trainingen en advies over omgaan met agressie van klanten naar medewerkers. Ons team van 15 zeer ervaren trainers zijn post-hbo afgestudeerd en ISO-gecertificeerd. Deelnemerscertificaten: ISO NEN 17024, en/of PE-punten voor V&VN, Registerplein, SKJ, ABC1.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.