Aanpak agressie is verplicht, voorkom een boete!

agressie op het werk

Neem nu maatregelen, koop nu je agressietraining in en voorkom een boete. Als werkgever bent u verplicht om  medewerkers te beschermen tegen agressie tijdens het werk. Zowel tegen agressie door eigen medewerkers (interne agressie) als door klanten (externe agressie). De arbeidsinspectie controleert jaarlijks in opdracht voor het ministerie van sociale zaken een groot aantal organisaties.

Agressie tussen medewerkers

Laat medewerkers weten dat agressie onderling niet geaccepteerd wordt door middel van norm ontwikkeling. Stel een beleid op in overleg met de OR waarin ook duidelijk sancties beschreven staan als de norm overschreden wordt. Denk aan waarschuwing, schorsing, boete enz. Draag het onderwerp “grenzen aan agressie onderling” uit in werkbesprekingen, vergaderingen en funktioneringsgesprekken. Straal vertrouwen uit, grijp actief en zichtbaar in. Vertaal het protocol naar de praktijk. Niets doen is toestemming geven.

agressie op het werk

Geef medewerkers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
Stel een vertrouwenspersoon aan en vertel de medewerkers over deze vertrouwenspersoon.
Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen medewerkers terecht met hun klachten over agressie. Via een klachtencommissie kan ongewenst gedrag in een vroeg stadium gesignaleerd worden.
Stimuleer medewerkers om klachten te melden door na de melding aan medewerkers terug te geven wat er met de klachten gebeurt is. Noteer de klachten over agressie en intimidatie binnen het bedrijf in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
Goed voorbeeld doet volgen. Als een leidinggevende zich professioneel gedraagt tegenover zijn ondergeschikten, dan zullen de medewerkers zich ook sneller netjes en fatsoenlijk gedragen.
Een goed beleid tegen agressie voorkomt ziekteverzuim, zorgt voor een hogere tevredenheid onder werknemers en uiteindelijk voor een beter werkgeversimago.

Agressie door externe klanten voorkomen

Bedrijven die te maken kunnen krijgen met externe agressie door boze klanten of gewelddadige overvallers adviseer ik om bij het nemen van preventieve maatregelen met de volgende vijf factoren rekening houden:

De omgeving – De locatie van de organisatie kan risico’s met zich meebrengen. Een winkel in een onveilig deel van de stad kan consequenties hebben voor de veiligheid van medewerkers. Neem maatregelen voor veilig woon-werkverkeer voor uw medewerkers.
De organisatie – De kwaliteit van producten en dienstverlening is van invloed op het gedrag van klanten. Natuurlijk bestaat er geen enkel excuus voor agressie tegen medewerkers, maar frustratie kan wel voor een groot deel voorkomen worden bij een grote klantgerichtheid en eenvoudige klantvriendelijke procedures.
De inrichting – Balies of personeelsruimten die niet goed afgesloten kunnen worden zonder een veilige vluchtroute, vergroten de risico’s voor de medewerkers.
De medewerker – Medewerkers moeten goed toegerust zijn op hun taak. Ze moeten klantvriendelijk zijn en om kunnen gaan met ongewenst gedrag. Goede cursussen (bijvoorbeeld in omgaan met agressie) zijn voor sommige functies noodzakelijk.
De klant – Het is van belang om een goed beeld te hebben van de klantenpopulatie van de organisatie. Jongeren en met name jonge mannen gaan sneller over tot agressie. Andere risicovolle klanten zijn bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, mensen in een noodsituatie of mensen onder invloed van drugs of alcohol.

 Aanpak agressie is verplicht, voorkom een boete!

Waar let de arbeidsinspectie op:

De Inspectie SZW heeft een flyer ontwikkeld voor werkgevers met maatregelen voor een aanpak van agressie en geweld. Het gaat hierbij om de volgende elf punten:

 1. Zijn de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
 2. Is er een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren?
 3. Krijgen de medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld?
 4. Heeft de organisatie een protocol voor agressie en geweld?
 5. Zijn er huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden?
 6. Zijn er afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
 7. Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
 8. Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
 9. Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
 10. Is er een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders?
 11. Worden het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld periodiek geëvalueerd?

Omgaan met agressie

In veel bedrijven worden cursussen en trainingen gehouden over omgaan met agressie en over leren de-escaleren. Werknemers die veel met externe agressie te maken hebben, doen er verstandig aan bij hun werkgever zo’n cursus aan te vragen als deze niet standaard wordt aangeboden. Werkgevers zijn immers verplicht hun personeel te beschermen tegen alle vormen van agressie. Basisinformatie over omgaan met agressie is ook te vinden op de site van www.agressietraining.nl

Vertrouwenspersoon
Als een medewerker te maken krijgt met agressie of intimidatie op de eigen afdeling, doet hij er verstandig aan dit te melden. Als hij niet bij zijn leidinggevende terecht kan, is er wellicht een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. In sectoren waar psychosociale arbeidsbelasting te verwachten valt, dient een werkgever zo’n vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Als blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven, kan de Inspectie SZW de werkgever opdragen beleid te maken of beleid aan te passen en zorgvuldig met klachten van werknemers om te gaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.