Voorbeeldbrief waarschuwing na agressie

(Na verbaal agressief gedrag, verbaal geweld en/of grote psychische druk)

Geachte ….,

Op <datum> bracht u een bezoek aan <locatie>. Tijdens dit bezoek <gedroeg u zich agressief of oefende u grote psychische druk> uit op onze medewerker. Dit is voor ons onacceptabel. In deze brief informeer ik u over de gevolgen van uw gedrag.

Waarschuwing
Tijdens dit bezoek gebruikte u onder meer de volgende bewoordingen: “<letterlijke tekst of essentie hieruit>”. Een afschrift van onze huisregels is toegevoegd aan deze brief.

Ik ga ervan uit dat dit voorval een incident was. Bij een volgend bezoek verwacht ik dat u zich aan deze huisregels houdt. Gedraagt u zich een volgende keer opnieuw op ongepaste wijze, dan nemen wij passende maatregelen ter bescherming van onze medewerkers en bezoekers.

Tot slot
Ons uitgangspunt is dat wij iedereen die contact met ons zoekt met respect behandelen. Datzelfde respect verwachten onze medewerkers ook van u. Ik ga ervan uit dat een volgend contact op respectvolle wijze verloopt.

Hoogachtend,

…..

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97