Voorbeeldbrief toegangsverbod

(Bij dreigen met geweld tegen medewerker op kantoorlocatie of herhaaldelijk agressief gedrag na schriftelijke waarschuwing.)

Geachte ………..,

Op <datum> bracht u een bezoek aan <locatie>. Tijdens dit bezoek heeft u zich bijzonder bedreigend uitgelaten tegenover onze medewerker. U overschreed hiermee een duidelijke grens en uw gedrag is voor ons onacceptabel. In deze brief informeer ik u over de gevolgen van uw gedrag.

Maatregelen
Tijdens uw bezoek hield u zich niet aan de geldende huisregels. Een afschrift van onze huisregels is toegevoegd aan deze brief. U gebruikte hierbij onder meer de volgende bewoording: <letterlijke tekst>. Ook nadat onze medewerker u op uw gedrag aansprak paste u uw houding niet aan. De dreigementen zijn van dien aard dat wij besloten hiervan aangifte te doen bij de politie.

Ik verbied u onze bezoeklocatie te betreden, tenzij u vooraf een afspraak maakt. Deze toegangsbeperking geldt voor de periode van 6 maanden na dagtekening van deze brief. Tijdens deze periode kunt wel schriftelijk contact onderhouden. U kunt uw correspondentie sturen aan:
<nader in te vullen>.

Tot slot
Ons uitgangspunt is dat wij iedereen die contact met ons zoekt met respect behandelen. Datzelfde respect verwachten onze medewerkers ook van u. Ik ga ervan uit dat een volgend contact op respectvolle wijze verloopt en u zich aan onze huisregels houdt.

Hoogachtend,

……….

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97