Trauma verwerken

Hoe verwerk je een trauma na een agressie-incident? Het meemaken van een agressie-incident kan diep ingrijpen in het leven van een medewerker. Meestal verwerken mensen dit op eigen kracht. Soms ontwikkelen zich psychische klachten. Heftige herinneringen blijven steeds terug komen na het incident, angstwekkende beelden trekken voorbij. De medewerker wordt geplaagd door nachtmerries. Al die verschijnselen worden in de loop van weken meer in plaats van minder. Duidelijk wordt dat deze verschijnselen niet van zelf over gaan.

Trauma verwerken

Wat kun je doen om van dit trauma af te komen? De eerste stap is praten over wat je hebt beleefd bij een persoon waar je vertrouwen in hebt. Het kan zijn dat je dat als opluchtend ervaart. Als de verschijnselen daarna minder worden heb je het goede spoor te pakken. Helpt praten “over” niet dan kun je naar de huisarts gaan. Hij zal je verwijzen naar psychologische hulpverlening. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd, hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft.

Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen (bron emdr.nl).

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97