Drie-gesprekkenmodel

Hoe snel een medewerker het incident verwerkt heeft, heeft alles te maken met hoe wordt omgegaan met de traumatische ervaring in de werkomgeving. Erkenning en serieus genomen worden zijn zeer helpend en voorkomen het ontstaan van een trauma en/of ziekteverzuim.

Tips voor opvang na een agressie-incident

  • Steun geven; belangstelling tonen door vragen te stellen over de gebeurtenis en beleving.
  • Stoom af laten blazen; medewerker volgen door luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD).
  • Luisteren; medewerker laten vertellen over de gebeurtenis; non-verbale houding aandachtig kijken, met het lichaam gericht naar de medewerkers zitten, verhaal bevestigen door “ja” boodschappen.
  • Samenvatten; de gebeurtenis samenvatten op feitelijkheden de beleving van de medewerker. Bv. “de man begon te schelden en toen hij op je afliep voelde je je bang”.
  • Vragen stellen die de beleving van de medewerker volgen; bv. “wat gebeurde er nadat de man op je af liep?” “Wat voelde je toen?” Enz.
  • Reconstructie; na een traumatische ervaring is men vaak een deel van de gebeurtenis ‘kwijt’. Het uitvragen van de feitelijke gebeurtenis kan iemand helpen om weer terug te komen in de ‘realiteit’.
  • Na de emotie; context en structuur geven vanuit de organisatie.
  • Goed observeren van de medewerker; huidskleur, geheugen, mate van emotie of juist geen emotie. Vragen stellen hierover en hulp bieden (registratieformulieren opvanggesprekken en Beoordelingsschaal Posttraumatische Stressstoornis PTTS).
  • Vragen stellen over; zichtbare symptomen, slaapgedrag, herbeleving, angst (op straat, achterom kijken), vergeetachtigheid, concentratieproblemen, schuldgevoel, fysieke klachten.
  • Maak een verslag; zie hieronder staande registratieformulieren.

Drie-gesprekkenmodel

De opvang kan het best in drie fasen gebeuren. Er worden dan drie opvanggesprekken gehouden. Om de inhoud van deze gesprekken te kunnen vastleggen, volgen hier drie (voorbeelden) van registratieformulieren voor de opvang volgens het drie-gesprekkenmodel: registratieformulieren drie-gesprekkenmodel na een agressie.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97