Gestalt theorie en agressie

De Gestalttherapie werd ontwikkeld door Fritz Perls en diens vrouw Laura Perls. Zij waren Joods-Duitse emigranten die onder invloed van Hitler begin jaren dertig eerst naar Zuid-Afrika en van daaruit, enkele jaren later, naar de Verenigde Staten emigreerden om een nieuw bestaan op te bouwen. Lees in dit artikel de relatie tussen gestalt theorie en agressie.

Beide opgeleide psychiaters zetten zich af tegen het strakke, zware en eenzijdige van de psycho-analyse van Sigmund Freud. Zij ontwikkelden onder andere geïnspireerd door de Bio Energetica van Wilhelm Reich en de Psychodrama van Moren een holistisch, experimentele en existentiële benadering waarin de mens als geheel centraal stond. Een kenmerkende opmerking van Perls was: “Don’t stop the river, it flows by itself”.

Kenmerken van Gestalttherapie

  • Er wordt gefocusd op bewustzijn voor het lichaam en geest.
  • Men vindt het belangrijk om te foscussen op bewustzijn in het hier en nu.
  • Men heeft aandacht voor de cliënt in zijn omgeving en de relatie tussen therapeut en cliënt.
  • Men vindt de aandacht voor het bewustzijn/emotie belangrijker dan het rationele.
  • De gestalte die naar voren komt vanuit de achtergrond.
  • Er wordt onmiddelijk geoefend in plaats van erover blijven praten. (hot seat)
  • Mens en geest zijn één. (holistische visie)
  • De werkelijkheid is zoals deze op dat moment bekeken wordt.

Gestalt theorie en agressie

In deze theorie gaat men er vanuit dat psychische processen als een ‘geheel’ of een ‘eenheid’ moeten worden bekeken. Agressie wordt in de gestalt theorie gezien als een constructieve contactfunctie in het tot stand brengen en ontwikkelen van een goed contact met zichzelf en de wereld. Door dat contact groeit men tot wie men is, vormt men zijn ‘gestalt’. In deze visie wordt ‘afbreken’ als een vorm van agressie gezien, waarmee bedoeld wordt dat mensen niet functionele delen van zichzelf los laten om dan zichzelf opnieuw te vormen tot wie ze willen zijn.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97