Het geheim van de terug lopende criminaliteit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recentelijk (mei 2018) een opmerkelijk onderzoek naar criminaliteit gepubliceerd. Ze geven aan dat het aantal misdrijven sinds de millenniumwisseling dalende is. Zij vertellen ons dat Nederland toch echt veiliger wordt. Dit laten ze zien door middel van diverse grafieken. Zo zeggen zij dat het totaal aantal misdrijven per duizend inwoners begon te stijgen in de jaren zeventig van de vorige eeuw om tegen 2002 zijn hoogste waarde te bereiken en daarna af te nemen, met als gevolg dat we nu weer op het oude niveau zitten. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor ons land maar voor meerdere landen. De grote vraag is “wat is hier de oorzaak van?” Voor ons als expertisebureau omgaan met agressie en gewelddadig gedrag roept  het de vraag op: is er een parallel te trekken tussen deze ontwikkeling en een daling van agressief gedrag van klanten naar medewerkers of agressief gedrag op straat of tussen collega’s onderling?

Gaat de roep om normbesef dan toch werken?

Sinds jaar en dag wordt er in de politiek en organisaties waar wij trainingen omgaan met agressie geven geroepen om meer normbesef, een scherpere formulering van goed en kwaad. Duidelijker zijn tussen de grens van assertiviteit en grenzeloos egoïsme ten koste van anderen. De jaren na de oorlog kenmerkten zich door plichtsbesef en onderdanigheid, de jaren 60 brachten ons minder hiërarchie en meer vrijheid van meningsuiting en gelijkwaardigheid. Daarna begeven we ons in een wereld waarin de mens draait om zijn eigen zon, de narcistische fase, met als gevolg dat men eist en dwingt als men niet krijgt waar men behoefte aan heeft. En gaan nu weer terug naar respect voor elkaars behoeften en verschillen?

Gabriël van den Brink schrijver van het boek “Geweld als uitdaging” zegt hier het volgende over: “Het meest waarschijnlijk noemde ik de ontwikkeling die zich als een ‘beschavingsscenario’ laat omschrijven, waarbij de tolerantie voor asociaal gedrag laag blijft of zelfs vermindert, terwijl de omvang van agressief gedrag na een aanvankelijke stijging weer daalt.” Welnu, die voorspelling komt in hoge mate overeen met de feiten die het CBS inmiddels heeft vastgesteld.

Wat kunnen wij hier van leren?

Met ons expertisebureau omgaan met agressie ondersteunen we deze ontwikkeling. We helpen organisaties door middel van beleid en protocollen de normen omtrent gedrag duidelijk te stellen. Daarnaast helpen we medewerkers om zich mentaal weerbaar en klantvriendelijk te gedragen.

Wilt u meer weten over advies en of trainingen? Mail dan naar Jannie de Jong of bel naar 06 4178 2816.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97