Drugs en agressief gedrag

Elke stof die de gevoelens, het gedrag, de waarneming of het bewustzijn wijzigt, houdt bij gebruik een mogelijk risico op verstoord gedrag in. Dit kan zich onder andere uiten in agressief gedrag. Door de psychische en lichamelijke afhankelijkheid van drugs, kan ook het ontbreken van drugs tot agressief gedrag leiden.

Bepaalde drugs (bijvoorbeeld amfetamines) kunnen bij de gebruiker op lange termijn agressief en gewelddadig gedrag uitlokken. Naast de lichamelijke en geestelijke problemen kan misbruik leiden tot psychosociale problemen zoals conflicten binnen het gezin door mishandeling. Ook kunnen er conflicten met collega’s op het werk ontstaan.

Criminaliteit en vechtpartijen

Wanneer er een sterke psychische afhankelijkheid bestaat voor het product is de kans groot dat de gebruiker agressie zal aanwenden of in (kleine) criminaliteit verzeilt (bijvoorbeeld diefstal met geweld) om de nodige financiële middelen te bekomen om een volgende dosis te kunnen aanschaffen. Recente cijfers over drugs en agressie zijn niet voorhanden. Oudere cijfers laten zien dat driekwart van de daders van uitgaansgeweld onder invloed is. In 84% van de gevallen ging het om alcohol en in 14% om een combinatie van alcohol en drugs. Personen die vaak dronken zijn en mannelijke gebruikers van cocaïne zijn het vaakst bij vechtpartijen betrokken.

Agressie door drugsgebruik

De relatie tussen drugsgebruik en het ontstaan van agressie is complex. De verschillende soorten drugs hebben elk hun eigen effect. Bovendien wordt de werking beïnvloed door de geestelijke en fysieke toestand van degene die de drugs gebruikt en door de wisselwerking met de omgeving waarin gebruikt wordt. Hieronder een overzicht van de relatie tussen verschillende drugs en agressief gedrag.

  • Stimulerende middelen (cocaïne, speed) maken de gebruiker zeer alert en vergroten de spierspanning in het lichaam. Ook de spieren in het gezicht zijn strakker en de ogen staan wijder open. Dit kan agressief overkomen en agressie uitlokken.
  • Cocaïne en (in mindere mate) amfetamine (speed) leiden tot een zekere zelfverzekerdheid, egocentrisme en zelfoverschatting. Dit kan bij bepaalde persoonlijkheden tot agressie leiden, zeker wanneer de drugs juist om die reden gebruikt worden. Reactie van anderen op deze agressie kan vervolgens tot escalatie leiden.
iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97