Agressie en de Ziekte van Alzheimer

Veilig werken op de afdeling  bewoners met de ziekte van alzheimer is in het belang van de cliënt en in het belang van de medewerker. Als preventief alles is gedaan om agressief gedrag van de cliënt te voorkomen en medewerkers voelen zich beschermd dan ontstaat er een veilig woon/werk situatie.

Agressie en de Ziekte van Alzheimer

Iemand met de Ziekte van Alzheimer kan zich agressief gedragen omdat hij/zij zijn gewone gevoelens niet meer op een gewone manier kan uiten. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de agressie meestal niet tegen u persoonlijk is gericht omdat het een verschijnsel van de ziekte kan zijn. Dit komt doordat het beoordelingsvermogen en zelfcontrole door de ziekte zijn afgenomen. Hierdoor kan iemand een situatie verkeerd begrijpen en zich bedreigd voelen.

Onthoud dat hij de agressieve reactie niet in de hand heeft. Er is veel frustratie bij mensen met dementie. De grip op het dagelijks leven wordt minder, gewone handelingen lukken niet zo goed meer, anderen bemoeien zich voortdurend met hen en bepalen wat goed voor hen is.

Verder gebeurt het regelmatig dat mensen binnen het territorium van iemand komen zonder dat de persoon met dementie begrijpt waarom ze dat doen. Voor iemand die zijn hele leven voor zichzelf is opgekomen kan afhankelijkheid  krenkend zijn, vooral als iemand niet begrijpt wat er aan de hand is. Mensen met de ziekte van alzheimer worden vaak geconfronteerd met eigen onvermogen.

Er zijn verschillende factoren die de kans vergroten dat mensen agressief reageren. Veel agressieve reacties komen voor als iemand met dementie lichamelijk wordt verzorgd. Angst en schaamte, maar ook frustratie omdat hij/zij zichzelf niet meer kan verzorgen kan een belangrijke oorzaak zijn. Het kan een paniekreactie zijn als er te veel of te hoge eisen aan hem worden gesteld of omdat hij eenvoudige taken niet meer kan uitvoeren. Hierdoor kan agressief gedrag een manier worden om zichzelf te beschermen.

Hoe uit agressie zich?

Agressie kan op twee verschillende manieren worden geuit, te weten:

  1. Verbale agressie, denk aan: schelden, bedreigen, spotten, insinueren, dreigen, ongewenste seksuele opmerkingen maken, enzovoorts.
  2. Non-verbale agressie, denk aan: stompen, kapot gooien van dingen, schoppen, slaan, bijten, kopstoten geven, knijpen, spugen, anderen ongewenst aanraken, enzovoorts.

Bron: Stichting Alzheimer Nederland

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97