Voorkomen en aanpak van agressie bij Ziekte van Alzheimer

Voorkomen en aanpakken van agressie bij de Ziekte van Alzheimer is ontzettend nodig voor de toekomst om optimale veiligheid te garanderen van ouderen en medewerkers. In de toekomst zal steeds meer worden geïnvesteerd in kwalitatief hoogopgeleide medewerkers voor deze vorm van zorg. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt om de ouderen comfortabel en veilig te kunnen laten wonen. Daarom hebben wij een pilot training gegeven aan medewerkers van een afdeling kleinschalig wonen. Samen met de medewerkers hebben we onderstaand schema ontwikkeld.

  1. Agressie op de persoon: fysiek spugen, knijpen, krabben, slaan, schoppen. Veilig werken door: fysieke afstand, afleiden, inlopen door neutraal persoon, veilige V, vluchten, andere bewoners in veiligheid brengen, fysieke afweer en preventie weerbaarheidstechnieken.
  2. Agressie op de persoon: verbaal, dreigen, (seksueel) intimideren, discrimineren. Stoppen: kort benoemen, herhalen, afspreken met het team per week en zonodig per dag (gedragstraining). Indien mogelijk keuze model: doorgaan met schelden einde hulp, stoppen met schelden wel hulp, klant laten kiezen (voor bezoek en familie).
  3. Agressie op de persoon (witteboordenagressie): manipuleren, macht, (familie bewoner) Ontmaskeren van de witteboordenagressor: toon door dit te benoemen in een ik boodschap. Keuzemodel: indien nodig inzetten, niet in discussie gaan. Klant laten kiezen.
  4. Agitatie: frustratie, hoge emotie (niet tegen de medewerker). Samenvatten, benoemen van de emotie en de inhoud van de andere, herhalen tot de ander cool down is. Afleiden, non verbaal weg leiden van de anderen.
  5. Angst: onrust, zoeken, bewegen, paniek, naar buiten willen. Begrip tonen door te benoemen waar de ander onrustig of angstig over is, afleiden met een onderwerp waar de bewoner interesse in heeft, fysiek ruimte geven en meebewegen. Indien nodig begrenzen.
  6. Comfortzone: bewoner is ontspannen, tevreden, prettig. Bevestigen van groen door een vriendelijke woord en toon.

Het doel is om de bewoner met de Ziekte van Alzheimer in een ontspannen en comfortabele mood (groen) te houden of weer terug te krijgen en op deze manier agressief gedrag te voorkomen. Indien het toch escaleert gaat het vooral om technieken betreffende veilig werken in te zetten om de medewerker en de bewoner zo min mogelijk schade te laten op lopen.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97