Aanpak fysieke agressie

Voor de aanpak van fysieke agressie gaan we uit van verschillende beroepsgroepen, denk aan politie, BOA’s, psychiatrie en burgers. Afhankelijk van de bevoegdheid van de beroepsgroep worden fysieke technieken getraind.

Aanpak fysieke agressie politie (Integrale Beroepsvaardigheden Training)

De aanpak van fysieke agressie heet IBT en wordt door de politie zelf uitgevoerd. De politie oefent zeer regelmatig met fysieke oefeningen om de vaardigheden scherp te houden.

Aanpak fysieke agressie BOA’s (bevoegd opsporings amtenaar)

BOA’s zijn bevoegd opsporingsambtenaar. Denk aan beroepen als treinconducteur, tramconducteur, beveiliging (soms) en andere beroepen die handhavend en controlegericht zijn. In de opleiding leren zijn vaardigheden in het omgaan en toepassen van gecontroleerd geweld en, indien van toepassing, geweldsmiddelen. Ook mogen BOA’s veiligheid fouillering uitvoeren. BOA’s zijn bevoegd conform de eisen van het ministerie van Justitie voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Door middel van zeer regelmatige trainingen (1 x per maand) fysieke weerbaarheid onderhouden de BOA’s hun vaardigheden. De Jong Training en Advies is bevoegd om de onderhoudstrainingen te geven. Wij deze dit 17 jaar voor de controleurs van een vervoersmaatschappij.

Aanpak fysieke agressie psychiatrie

Deze aanpak is gebaseerd op persoonlijke veiligheids(verweer)technieken (PVT) is gebaseerd op de grondbeginselen van het Menselijk verdedigingssysteem (MVS), op dit moment is dat het meest gebruikte  en praktisch verweersysteem. Het PVT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag wat gerelateerd is aan geweld situaties, angst en agressie. Op het moment dat er een vorm van angst of schrik is valt de fijne motoriek weg. Soms kunnen mensen dan alleen nog maar flexmatig reageren. Indien een medewerker de technieken van PVT zich mentaal en fysiek heeft eigen gemaakt, helpen die om veilig te reageren in geweld situaties.

We oefenen dit door middel van:

  • Bekijken en analyseren van het menselijk gedrag tijdens geweldsituaties aan de hand van videobeelden
  • Bekijken en het analyseren van het gedrag van de verschillende soorten aanvallers
  • De verkregen inzichten worden geoefend met de fysieke oefeningen
  • Medewerkers bekijken de videobeelden van de oefening en verbeteren deze aan de hand van feedback van de trainers en video
  • De cursist leert een gevaarlijke situatie eerder herkennen en hier preventief veiliger mee om te gaan
  • Er wordt maandelijks getraind met realistische praktijksituaties van de medewerkers en of betreffende organisatie

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van webinars waar de technieken op schrift en in beeld worden uitgewerkt en live online gepresenteerd. Maandelijks kunnen medewerkers op deze wijze kun kennis up to date houden. Tevens kunnen zij vragen stellen en cases inbrengen.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97