Verbale agressie

Verbale agressie is agressie die uitgesproken wordt, wij erkennen dreigen, intimideren, (seksuele) intimidatie, bedreigen, schelden en discrimineren als vormen van verbale agressie.

Definitie verbale agressie

Ik vond de volgende definities van het woord verbale agressie: verbaal bijv.naamw.Uitspraak: [vɛr’bal] wat betrekking heeft op het spreken Voorbeelden: ‘verbaal geweld’ ‘verbale uitingen’, ‘verbale agressie’. Bron:Synoniem: mondeling.

Verbale agressie

Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon. We spreken van verbale agressie wanneer één of meerdere personen langdurig verbaal (mondeling) agressief gedrag uitoefenen tegen een andere persoon. Verbale agressie kan ook betekenen dat iemand wordt genegeerd of buitengesloten.

Juridische definitie

Een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij  tegen derden, wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden.

Een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden.
Smaad en laster (art. 261 WvS).

Opzettelijk iemands eer of goede naam aanranden tenlastelegging van een bepaald feit met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven (ook schriftelijk (smaadschrift) indien verspreid of openlijk tentoongesteld).

Eenvoudige belediging (art. 266 WvS).

Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt hetzij in het openbaar mondeling, bij geschrift of afbeelding aangedaan, hetzij in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding aangedaan.

Discriminatie (art.137c t/m f WvS).

Het opzettelijk uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of seksuele geaardheid, ook schriftelijk.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97