Fysieke agressie

Fysieke agressie vind plaats als de agressor de ander letterlijk te lijf gaat. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: schoppen, slaan, duwen, stompen, trekken of het gebruik van een wapen. Wat een ellende om mee te maken. Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe? Soms gebeurt het toch, wat kun je doen?

Fysieke agressie

Negen van de tien keer bouwt de spanning van agressie zich op. Wanneer medewerkers verbale agressie leren begrenzen voorkomen zij fysieke agressie. In sommige gevallen ontbreekt de opbouw van verbale agressie en wordt iemand meteen fysiek. In sommige beroepen hebben medewerkers te maken met moeilijk of niet te beïnvloeden fysieke agressie. Daarbij kun je denken aan beroepen zoals politieagent, controleur openbaar vervoer of medewerker psychiatrie. In deze beroepen is het noodzakelijk om verweertechnieken te kennen zodat de medewerker de ander geweldloos kan controleren en zichzelf leert beschermen.

Fysieke agressie komt vaker voor bij ontremde mensen met als oorzaak alcohol en/of drugsgebruik of bij mensen met een psychiatrisch ziektebeeld en dementie. Hierbij is het belangrijk om te focussen op het voorkomen van escalaties.

Uiteraard is er ook een groep mensen die bewust fysiek agressief zijn omdat ze het een ‘sport’ vinden of waarbij de gewetensvorming verstoord is. Wij behandelden in de loop van de 20 jaar veel medewerkers met een agressievraagstuk. Ik noem hier een case: Een persoon zit in een onveilig team, er is sprake van grensoverschrijdende opmerkingen van mannelijke collega’s naar vrouwelijke collega’s. Onze klant gaat nog een stap verder en maakt de brutaalste opmerkingen en raakt een collega aan die dit als ongewenste intimidatie ervaart. Zijn collega klaagt bij de baas. In de coaching ontdekt hij zijn eigen angsten “als ik niet mee doe, pakken ze mij”. In een ander team, met nieuwe inzichten laat deze professional het niet meer zo ver komen.

In onze fysieke weerbaarheidstraining en coaching schenken we aandacht aan zelfcontrole, normstelling, gedachten sturing en ademhaling. Uiteraard werken we voor bevoegde medewerkers ook met verweertechnieken.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97