Waarom medewerkers agressie-incidenten niet melden

Hoe stimuleer ik agressie incident registratie?

agressie-incidentmelding De meeste HR medewerkers en managers die ik spreek, vertellen mij dat medewerkers moeilijk te verleiden zijn om agressie-incidenten te melden. Medewerkers melden alleen de meest ernstige incidenten die vaak ook aangifte waardig zijn. Het gaat dan om doodbedreigingen en/of fysieke agressie. Verbale agressie zoals schelden, schreeuwen, beledigen, (seksuele) intimidatie en discriminatie wordt vaak niet gemeld.

7 Redenen waarom medewerkers agressie-incidenten niet melden

Vanuit de deelnemers van de agressietrainingen weten we dat ze vaak niet melden om de volgende redenen:

 1. De medewerker vindt het niet nodig om het agressie-incident te melden, omdat hij/zij de situatie naar tevredenheid heeft kunnen oplossen door tijdig grenzen te stellen.
 2. Na het melden van het agressie-incident hoort de medewerker niks meer terug. De medewerker vraagt zich daarom af of melden wel zin heeft.
 3. De medewerker vindt het in te vullen formulier te ingewikkeld.
 4. De medewerker vindt het invullen van het formulier te lang duren.
 5. De medewerker voelt zich niet veilig bij zijn/haar leidinggevende en wil niet dat de informatie van de registratie daar terecht komt.
 6. De medewerker voelt zich niet gesteund na een agressie-incident door zijn/haar organisatie.
 7. De medewerker ervaart de aanpak van agressief gedrag in zijn/haar organisatie als onvoldoende effectief.

7 Tips om medewerkers meer agressie-incidenten te laten melden

 1. Een norm ontwikkelen voor lichte, middel en zware mate van agressie met een stroomschema op een A4 waarop de acties zijn aangegeven die van de medewerker, manager en directie worden verwacht.
 2. Twee keer per jaar een rapport uitdraaien van de gemelde incidenten door HR, dit in de teams bespreken
 3. Een zo’n eenvoudig mogelijk systeem gebruiken wat ook mobiel te gebruiken is, denk aan een app (openbaar vervoer) of formulier wat goed op de telefoon is in te vullen.
 4. Zorg voor een kort en bondig formulier.
 5. Medewerkers die zich onveilig voelen, kunnen wel naar de vertrouwenspersoon. Verder is het aan te bevelen om als directie en HR te onderzoeken wat er speelt en indien nodig maatregelen te nemen. Dit is vaak niet eenvoudig en een zaak van lange termijn.
 6. Het MT trainen op hun rol na een agressie-incident zodat ze de medewerkers op veilige wijze kunnen ondersteunen. O.a 4 x per jaar aandacht besteden aan het onderwerp agressie in de team en werken met de checklist “opvang en nazorg”
 7. Een duidelijk protocol schrijven waarin gecommuniceerd wordt naar de klanten en medewerkers welk gedrag niet wordt gewenst, indien dit toch gebeurd, wat de sancties zijn.

Wilt u met ons in gesprek om te onderzoeken waarom medewerkers niet melden of om de medewerkers meer te laten melden? Neem dan contact op met Jannie de Jong: dejong@agressietraining.nl of 06 – 41 78 28 16.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97