Risico-inventarisatie agressie-incidenten

Bij het uitvoeren van de RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) maakt u ook een analyse van de incidenten in het incidentenregister. Het melden en registreren van agressie-incidenten is geen doel op zich. Een goed registratiesysteem en het registreren van de juiste informatie is een voorwaarde voor het goed analyseren. Belangrijke analyse vragen voor de risico-inventarisatie agressie-incidenten zijn:

 1. Zijn er vooraf aan het incident waarschuwingssignalen geweest?
 2. Wat was de aanleiding tot het agressieve gedrag?
 3. Welke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen?
 4. Zijn medewerkers (was deze medewerker) voldoende voorbereid op een dergelijke situatie?
 5. Heeft de medewerker vooraf een training agressiehantering gevolgd?
 6. Zijn er werkinstructies voor dergelijke situaties?
 7. Zijn de werkinstructies in dit geval opgevolgd?
 8. Heeft de medewerker, vooraf of tijdens het incident assistentie gevraagd en/of alarm geslagen? Hebben deze procedures goed gewerkt?
 9. Hoe is de 1e opvang gelopen?
 10. Is de burger aangesproken op zijn gedrag en is er een sanctie opgelegd?
 11. Is er aangifte gedaan?
 12. Is het incident nabesproken met betrokkene en team?

Samenvatting

Op basis van deze antwoorden trekt u uw conclusie over het gevoerde beleid en doet verbeteringsvoorstellen. Het analyseren van agressie-incidenten is onderdeel van de RI&E. Na afloop van een aangifte waardig incident wordt steeds direct na dat specifieke voorval een analyse uitgevoerd. U gaat na of het gevoerde beleid heeft gefunctioneerd of moet worden bijgesteld.

Plan van aanpak risico-inventarisatie

Als u een overzicht hebt van de agressierisico’s en de knelpunten in het beleid stelt u vervolgens een plan van aanpak op. U volgt hierbij de arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen: u bekijkt eerst de mogelijkheden om problemen bij de bron aan te pakken, zodat risico’s worden voorkomen. Als dit niet of maar in beperkte mate mogelijk is, kunt u denken aan het organiseren van een gecontroleerde situatie. Daarbij blijft het risico bestaan, maar worden voorzorgsmaatregelen genomen die de veiligheid van de medewerker vergroten. Als beide oplossingen onvoldoende soelaas bieden, kunt u over gaan tot het nemen van beschermingsmaatregelen. In het plan van aanpak worden de volgende zaken vermeld:

 1. De knelpunten en risico’s uit de RI&E
 2. De gewenste prioritering.
 3. De oplossingsrichting
 4. De planning
 5. Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering.
 6. U volgt de voortgang en evalueert de effecten.
iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97