Kennis en vaardigheden agressietrainer

Er wordt ons regelmatig gevraagd wat een goede agressietrainer moet kunnen.

Daarom hebben we een aantal belangrijke aandachtspunten voor kennis en vaardigheden van een agressietrainer op een rijtje gezet.

Basisvaardigheden

Een goede agressietrainer…

 • Kan een veilige sfeer creëren in een groep, waardoor deelnemers durven te oefenen met de acteur.
 • Start de agressietraining met een kennismakingsronde met de volgende vragen: (a) Wat is je sterke kant in het omgaan met agressie?, (b) Wat wil je leren en wat zou je kunnen belemmeren?, (c) Welke cases wil je bespreken?
 • Kan een brainstorm leiden en daarna de kenmerken van non-verbale agressie en de agressiepiramide uitleggen.
 • Kan drie agressievormen (frustratieagressie, witteboordenagressie en grove instrumentele agressie) theoretisch overdragen.
 • Herkent deze drie agressievormen als cursisten agressiecases inbrengen.
 • Kan op basis van de drie genoemde agressievormen een agressie-reducerende aanpak uitwerken en cursisten daarmee groepsgewijs en individueel laten oefenen in rollenspel.
 • Kan een agressietraining evalueren en afronden.

Specifieke vaardigheden

Een goede agressietrainer…

 • Heeft inzicht in hoe hij/zij zelf omgaat met agressie en gaat hier constructief voor zichzelf en anderen mee om.
 • Heeft inzicht in hoe anderen/cursisten omgaan met agressie.
 • Herkent destructieve agressiepatronen van anderen, bijv. het vermijden van confrontaties.
 • Herkent cursisten die zichzelf overschatten in agressiesituaties en agressie oproepen van agressie.
 • Kan agressiepatronen inzichtelijk maken bij deelnemers aan een agressietraining.
 • Ondersteunt cursisten bij het – door middel van oefening – veranderen van deze patronen.
 • Herkent traumatische ervaringen bij cursisten.
 • Kan cursisten opvangen na een traumatische ervaring tijdens een training.
 • Kan kennis over agressievormen en agressiereducerend optreden overdragen aan een groep of individuen.
 • Kent de werkvorm CIP (conflict interventieplan) en kan deelnemers hiermee laten oefenen.
 • Kent de werkvorm “Veilige V” en kan deelnemers hiermee kunnen laten oefenen.
 • Kan een groep tijdens een agressietraining hanteren en begeleiden.
 • Kan cursisten doorverwijzen voor de verwerking van een trauma.
 • Kan een individu met een agressievraagstuk coachen.
 • Kan werken met acteurs tijdens een agressietraining of coachingsgesprek.
 • Heeft kennis van een agressieprotocol en kan dit overdragen.

Wil jij ISO gecertificeerd agressietrainer worden? Meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek met Jannie de Jong 06 4178 2816. De 5 daagse opleiding start 20 maart 2020. Meer informatie.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97