Een veilige werkomgeving zorgt voor minder stress en burn-out

Wat kunnen medewerkers en werkgevers doen om emotioneel en fysiek gezond het werk te kunnen blijven doen?

Zowel medewerkers als werkgevers kunnen heel veel doen om een gezonde werksfeer te behouden, met name tijdig signaleren, beleid maken, weten wat er speelt en een veilige omgeving creëren om alle hindernissen te bespreken werken preventief. Ook de Arbowet zegt iets over de rol van de werkgever ten aanzien van voorkomen en de aanpak van stress.

Wat zegt de Arbowet over psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

PSA zijn factoren tijdens het werk stress veroorzaken. Dit kunnen de volgende factoren zijn: werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

In 2018 speelde PSA bij 57% van de ziekmeldingen een rol. Met name bij de ziektebeelden burn-out en overspannenheid.

Voor organisaties is het dus van groot belang dat zij weten welke factoren deze stress en ziektebeelden veroorzaken. Dit inzicht kunnen zij krijgen door te onderzoeken welke factoren aanleiding tot stress geven.

Werkdruk

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden geeft 36% van de ondervraagden aan te snel te moeten werken of altijd te veel werk hebben. Als medewerkers niet de mogelijkheid hebben om het op te lossen samen met collega’s of leidinggevenden ontstaat er stress.

Ongewenste omgangsvormen

Naast werkdruk zeggen 24% van de medewerkers last te hebben van ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie die worden geuit door derden b.v. klanten. 16% van de medewerkers heeft last van ongewenste intimiteiten van collega’s (Arbojaarboek 2019).

Tips voor de werkgever

 • Zorg dat u inzicht heeft in de werksituatie van de medewerkers zowel intern als in de communicatie naar klanten.
 • Voorkomen is goedkoper en beter voor de werksfeer en samenwerking tussen medewerkers.
 • Stimuleer het doen van meldingen en communiceer met de vertrouwenspersoon en HR.
 • Laat regelmatig een risico-inventarisatie uitvoeren om te meten wat er speelt.
 • Neem preventieve maatregelen zoals het ontwikkelen van protocollen omgangsvormen, omgaan met agressie en geweld enz.
 • Communiceer dit beleid online met uw medewerkers.
 • Maak het beleid levend door het in teamvergaderingen te bespreken.
 • Organiseer trainingen op het gebied van teamsamenwerking, omgaan met pesten, agressie en culturen voordat situaties geëscaleerd zijn.
 • Zorg dat medewerkers coaching kunnen aanvragen, zodat zij worden gestimuleerd om zichzelf gezond te houden.

Tips voor de medewerker

 • Geef tijdig (voordat je gestrest bent) aan wanneer het werk te veel of te snel moet. Dan ben je nog in staat om oplossingen te zoeken met de opdrachtgever en of collega’s.
 • Als de teamsfeer niet veilig is; bespreek dit met de betreffende collega’s en de manager.
 • Zorg dat je het werk niet mee naar huis neemt, neem de tijd om zorgen te bespreken met collega’s.
 • Help je zelf met ontspannende activiteiten, die voor jou werken zoals sport, yoga, wandelen enz.
 • Geef bij grensoverschrijdend gedrag door collega’s onmiddellijk je grens aan, zonder grens wordt het zeker meer. Indien de collega niet stopt, loop dan weg en meld het bij je leidinggevende, collega, HR of vertrouwenspersoon. Als dat allemaal niet werkt, doe dan aangifte.
 • Bij agressieve klanten: geef je grenzen aan door middel van het keuzemodel, bijvoorbeeld: doorgaan met schelden betekent einde hulp, stoppen met schelden? Dan help ik je wel. Laat de klant de keuze maken. “Wat wil je?” Bij stoppen verdient de klant een 2e kans, bij doorgaan stop je de dienstverlening. Bij extreem gedrag loop je weg en doe je aangifte.
 • Zorg dat je het beleid van de organisatie kent.
 • Vraag om coaching en begeleiding als je regelmatig gestrest en gespannen bent en dit eerder meer dan minder wordt.
 • Vraag om trainingen als dit bij meerdere collega’s speelt.

Wil je hier verder over praten? Mail dan naar Jannie de Jong.

Bron: Arbojaarboek 2019 en Arbo-online

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97