Agressiepreventie vragenlijst

Hoe meer organisaties investeren in agressiepreventie, hoe minder agressie er ontstaat op de werkvloer. Met deze vragenlijst kunt u de stand van zaken ten aan zien van agressiepreventie toetsen.

Vragenlijst

Hoe klantgerichter er gewerkt wordt, hoe minder agressie; te denken valt aan:

  • Beleid: wachttijden balie en telefoon, eenvoudige procedures (bijv. bouwaanvraag, aanvraag uitkering), privacy voor de klant, enzovoorts.
  • Gedrag: Oprechte interesse van de medewerker.

Vraag 1: Is op dat punt verbetering te bereiken voor uw afdeling?

Gebouw: Klantgericht gebouw: denk aan overzichtelijkheid, bewijzering, koffiefaciliteiten, sfeer, gebruik van kleuren en decoratie.

Vraag 2: Hoe klantgericht is uw gemeentehuis? Zijn er verbeterpunten te noemen?

Veiligheid van de medewerker; een medewerker die zich veilig voelt is een zekere medewerker. Een zekere medewerker straalt zelfvertrouwen uit en roept daardoor minder agressie op.

Vraag 3: Hoe is het geregeld met veiligheidssystemen zoals alarmering, kennen de medewerkers deze, worden ze getest?

Vraag 4: Zijn er voldoende vluchtwegen achter balie en in spreekkamers?

Vraag 5: Is het gebouw goed beveiligd (in en uitgangen)?

Vraag 6: Zijn de ruimtes voor openbare spreekuren  voldoende beveiligd?

Vraag 7: Incidentregistratie – wordt er geregistreerd, wanneer en wanneer niet? Is dit helder omschreven?

Vraag 8: Kent men het agressieprotocol en wordt het nageleefd?

Vraag 9: Werken in het territorium van de klant, werken in het openbare domein, wat zijn de afspraken?

Vraag 10: Hoe meet u het veiligheidsgevoel van de medewerker?

Vraag 11: Worden medewerkers na een incident opgevangen, is dit optimaal?

Vraag 12: Voelt de medewerker zich psychologisch veilig?

Veilig team, goede samenwerking collega’s, goede relatie leidinggevende, enzovoorts.

Werkwijze agressiepreventie vragenlijst

Per afdeling antwoord geven op de bovenstaande vragen. De antwoorden op een flap zetten en daarna plenair uitwisselen. Conclusies en aanvullingen in het agressieprotocol verwerken.

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97