Agressie tegen lokale ambtsdragers

Veilige woning

Minister Ollongren onderzoekt of een ‘starterspakket veilige woning’ voor aantredende burgemeesters uitkomst biedt. Dit bevat een risicoanalyse van de woonomgeving en een bijpassend beveiligingsniveau.

Aangifte doen

Ruim de helft van de politieke ambtsdragers die geconfronteerd worden met agressie of geweld, bespreken dit of doen hier melding van. Maar  10% van de slachtoffers doet aangifte bij de politie. Van zwaardere vormen van incidenten zoals bedreiging en fysieke agressie wordt vaker melding gedaan. Bij minder ernstige incidenten wordt minder aangifte gedaan. Minister Ollongren stimuleert dat van alle incidenten melding bij de politie wordt gedaan. Haar statement is  “zij moeten vrij van dwang en dreiging hun ambt kunnen uitoefenen. Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding, vind zij onacceptabel.”

Betere nazorg

Zes op de tien slachtoffers zeggen geen nadelige gevolgen te hebben ondervonden van het incident. Degenen die dat wel ervaren, geven aan dat het vooral hun werkplezier beïnvloedt. Fysieke of psychische effecten spelen veel minder een rol. Politieke ambtsdragers zijn positief over de inzet van de organisatie om incidenten van agressie en geweld door burgers te voorkomen. Er wordt volgens hen een duidelijke norm gehanteerd. Omdat een  aantal politieke ambtsdragers dat meent dat de nazorg door de organisatie bijvoorbeeld bij provincies van 53% naar 42% is gedaald wil Minister Ollongren via het Netwerk Weerbaar Bestuur stimuleren dat in alle raden wordt vastgesteld in welke situatie op welke manier wordt gehandeld en welke nazorg dan gegeven wordt.

Trainingen voor lokale ambtdragers

Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefenen van politieke ambtsdragers in het omgaan met agressie en geweld. Nu vindt een op de drie dat ze onvoldoende voorlichting of training hebben gehad hierover. Wel geeft een kwart van de gemeenten aan dat nieuwe raadsleden dit jaar bij hun introductie standaard voorlichting of training over agressie en geweld zullen ontvangen. Bij gemeenten waar dit nog niet het geval is, zal het gestimuleerd worden via het binnenkort te verschijnen Actieplan Versterking Lokale Democratie en Bestuur, ook in 2019 voor de nieuwe Statenleden.

Agressietraining.nl ervaart dat het veiligheidsbewustzijn bij bestuurders groter wordt, daarmee wordt de behoefte aan veiligheidsbeleid en trainingen omgaan met agressie groter. Daarom geven we jaarlijks trainingen omgaan met agressie en veilig werken op provinciaal  en gemeentelijk niveau aan ambsdragers. Meer weten over deze trainingen? Neem contact op met Jannie de Jong 0641782816

bron artikel:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/25/hulp-bij-geweld-tegen-lokale-politici

iso certificering nen 17024

Ons kantoor

Agressietraining.nl
De Jong Training en Advies

Gooyer Wetering 13 3972 MA Driebergen

+31(0)6 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl

Kvk: 30144318
BTW: NL001228082B97