Omgaan met witteboordenagressie

Medewerkers leren in deze training witteboordenagressie van klanten herkennen en aanpakken.

Trainingsvormen

  1. In company training
   Doelgroep: medewerkers van één bedrijf
   Periode: 1 dag
  2. Training via open inschrijving
   Doelgroep: iedereen
   Periode: 1 dag
   Datum: 12 mei 2020, aanmelden via dejong@agressietraining.nl
  3. Online training
   Periode: 2x 1 uur e-learning, 1 dagdeel online training, 1 uur afsluitend webinar
   Kosten: maatwerk, contact: dejong@agressietraining.nl

Inhoud van de training

 1. Witteboordenagressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.
 2. Kenmerken witteboordenagressor:
  Theorie over de achtergrond en de drijfveren van het arrogante, neerbuigende en kleinerende gedrag van de witteboordenagressoor.
 3. Agressie reducerend optreden:
  Aan de hand van verschillende technieken leren wij uw medewerker de witteboordenagressor te begrenzen. Uw medewerkers zullen na de training om kunnen gaan met witteboordenagressie.
 4. In balans blijven bij de witteboordenagressor:
  De wittenboordenagressor wil de medewerker het gevoel geven dat deze incompetent of onzeker is. Tijdens deze training leren medewerkers hoe zij emotioneel in balans kunnen blijven bij deze agressor.
 5. Opvang en nazorg:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 6. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Na de cursus kunnen medewerkers maandelijks deelnemen aan onze webinars (gratis) om hun kennis up-to-date te houden (https://agressietraining.nl/webinars). Daarnaast kunnen ze onze kennisbank gebruiken om basisinformatie terug te lezen (https://agressietraining.nl/kennisbank) en het gratis e-book ‘De Witteboorden Survival Guide’ downloaden van onze website (https://agressietraining.nl/ebooks). Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om witteboordenagressie in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op witteboordenagressie .
 • Is in staat om zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van witteboordenagressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan emotioneel in balans blijven bij een witteboordenagressor.

Ben je geïnteresseerd in een in company training omgaan met witteboordenagressie? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.