x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Training omgaan met verward gedrag

We horen in de media steeds vaker over mensen met verward gedrag. Ook de politiek is dit een hot item. Verwarde personen zijn mensen die de grip op de situatie waarin ze op dat moment verkeren, dreigen te verliezen. De oorzaak daarvan ligt vaak op het psychische vlak (bijvoorbeeld een psychotische stoornis, verslaving, niet aangeboren hersenletsel, autisme en persoonlijkheidsstoornis). Het verwarde gedrag kan aanleiding geven tot een crisis. Hoe ga je daar nu precies mee om? Tijdens deze training van Agressietraining.nl worden je kennis en vaardigheden hierover vergroot.

Training Omgaan met verward gedrag

 1. In company training:
  Doelgroep: Voor iedereen die wil leren omgaan met mensen met verward gedrag, zoals bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorg, beveiliging en andere beroepsgroepen die hiermee in aanraking kunnen komen.
  Periode: 1 dag
  Kosten: Op aanvraag. 
 2. Open training:
  Doelgroep: zie boven
  Periode: 1 dag
  Datum: 10 april 2024 aanmelden via dejong@agressietraining.nl

Inhoud van de training

Effectief omgaan met verward Gedrag: Training in psychiatrische ziektebeelden en vroegsignalering

In de wereld van hulpverlening en zorg is het essentieel om de vaardigheden te hebben om verward gedrag te herkennen en op een respectvolle en doeltreffende manier te benaderen. Onze training “Omgaan met Verward Gedrag” biedt een diepgaand inzicht in psychiatrische ziektebeelden en helpt professionals bij het effectief omgaan met situaties waarin verward gedrag een rol speelt.

Wat je kunt verwachten van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden: We bieden een grondige inleiding in veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden, zoals psychotische en schizo├»de stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (bijv. borderline, antisociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet-aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie.

 • Praktijkgerichte oefening: De training omvat praktijkgerichte oefeningen om deelnemers te helpen verward gedrag te herkennen en hen te begeleiden naar de juiste hulpverlening.

 • Vroegsignalering theorie en oefening: We behandelen de theorie en oefeningen in vroegsignalering, zodat deelnemers kunnen inschatten in welke fase van een crisis iemand zich bevindt en welke interventies passend zijn.

 • Open communicatie: De training richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden voor open communicatie zonder oordeel, waardoor professionals effectiever kunnen omgaan met mensen met verward gedrag.

 • Samenwerking met ketenpartners: Deelnemers krijgen inzicht in hoe ze de hulpvraag in het professionele netwerk kunnen plaatsen en effectief kunnen samenwerken met ketenpartners.

Wat bereik je na de training?

Na het voltooien van de training zullen deelnemers:

 • Verward gedrag kunnen herkennen en begrijpen.

 • Achtergrondinformatie hebben over veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden.

 • Vroegsignalering kunnen toepassen, waardoor ze adequaat kunnen reageren in crisissituaties.

 • Tips ontvangen voor het omgaan met mensen met verward gedrag en een neutrale communicatiehouding ontwikkelen.

 • Weten waar de hulpvraag past in het professionele netwerk en hoe ze kunnen samenwerken met ketenpartners.

Meer Informatie en Contact

Wil je meer weten over onze training “Omgaan met Verward Gedrag”? Neem dan contact op met Jannie de Jong via 06 4178 2816. Je kunt ook vrijblijvend een offerte aanvragen. Investeer in de vaardigheden die nodig zijn om op een respectvolle en doeltreffende manier om te gaan met verward gedrag en draag bij aan de veiligheid en het welzijn van individuen in jouw zorgcontext. Vraag nu hier je offerte aan:

Naar boven
Created by AMBISMART
X