x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Training omgaan met verward gedrag

We horen in de media steeds vaker over mensen met verward gedrag. Ook de politiek is dit een hot item. Verwarde personen zijn mensen die de grip op de situatie waarin ze op dat moment verkeren, dreigen te verliezen. De oorzaak daarvan ligt vaak op het psychische vlak (bijvoorbeeld een psychotische stoornis, verslaving, niet aangeboren hersenletsel, autisme en persoonlijkheidsstoornis). Het verwarde gedrag kan aanleiding geven tot een crisis. Hoe ga je daar nu precies mee om? Tijdens deze training van Agressietraining.nl worden je kennis en vaardigheden hierover vergroot.

Trainingsvorm

 1. In company training:
  Doelgroep: Voor iedereen die wil leren omgaan met mensen met verward gedrag, zoals bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorg, beveiliging en andere beroepsgroepen die hiermee in aanraking kunnen komen.
  Periode: 1 dag
  Kosten: Op aanvraag. 
 2. Open training:
  Doelgroep: zie boven
  Periode: 1 dag
  Datum: 6 oktober 2020 en 2 februari 2021, aanmelden via dejong@agressietraining.nl

Inhoud van de training

 1. Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 2. Oefenen met herkennen van verward gedrag.
 3. Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening
 4. Theorie vroegsignalering en oefening
 5. Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn
 6. Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Herkent verward gedrag
 • Heeft achtergrondinformatie opgedaan over veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 • Kan vroegsignalering toepassen op mensen met verward gedrag, zodat je een inschatting kunt maken in waar iemand in zijn crisis staat en wat je zou kunnen doen qua interventie
 • Heeft tips ontvangen voor het omgaan met mensen met verward gedrag
 • Kan kritisch kijken naar eigen professionele houding op dit vlak. Is in staat om zo neutraal mogelijk te communiceren zonder veroordelend te zijn
 • Weet waar de hulpvraag past kunt in het professionele netwerk.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jannie de Jong, dejong@agressietraining.nl of 06 4178 2816 of vraag vrijblijvend een offerte aan:

Naar boven
Created by AMBISMART
X