Training omgaan met verward gedrag

In de training Omgaan met verward gedrag leert De Jong Training en Advies uw medewerkers om relaties te herkennen tussen psychiatrische  ziektebeelden, verslaving en agressie. Met dit inzicht kan beter omgegaan worden met agressie in relatie tot verward gedrag.

Trainingsvorm

 1. In company training:
  Doelgroep: medewerkers van één bedrijf
  Periode: 1 dag

Inhoud van de training

 1. Inleiding in de oorzaken die aanleiding geven tot verward gedrag:
  – Afhankelijkheid van middelen, intoxicaties en onthoudingssyndromen
  – Dementie
  – Stoornis in het autisme spectrum
  – Impulsstoornissen (onder andere door psychoses)
  – Borderline
  – ADHD en verwante ziektebeelden
 2. Oefenen met herkennen en beïnvloeden van verward gedrag met praktijk cases en een acteur
 3. Leren herkennen en voorkomen van agressief gedrag
 4. Leren om agressie-reducerend op te treden bij ziekte gerelateerde agressie
 5. Leren om veilig te werken bij niet beïnvloedbare gedrag (o.a. veilige afstand, veilig vluchten)

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om ziektebeelden in relatie tot verward gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant en de medewerker te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Is in staat om zo snel mogelijk door herkenning van het ziektebeeld agressie te voorkomen en indien nodig agressie reducerend op te treden waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan veilig werken/vluchten bij niet meer beïnvloedbaar verward gedrag.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.