x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten

Medewerkers met klantcontact die bij een gemeentelijke organisatie werken hebben regelmatig te maken met verward gedrag in de hal van het gemeentehuis, spreekkamers, in het domein van de burger of in het publieke domein. De aanleiding van het agressieve gedrag is vaak te verklaren vanuit verward gedrag passend bij een of meerdere van de volgende ziektebeelden; dementie, psychose, gebruik van middelen of alcohol, ADHD, ASS, enz.

Het kunnen plaatsen en begrijpen van verward gedrag voorkomt grensoverschrijdend gedrag. Door tijdige gedragsherkenning kan de medewerkers aansluiten en agressie voorkomen. Indien er toch agressie ontstaat vanuit verwarring gaat het vaak om verminderd beïnvloedbaar gedrag. Hoe veilig te werken? Tijdens deze training ontvangen medewerkers technieken en oefenen om hier mee om te gaan.

Trainingsvorm

 1. In company training:
  Doelgroep: Medewerkers van gemeenten die willen leren omgaan met mensen met verward gedrag.
  Periode: 1 dag
  Kosten: op aanvraag. 

Inhoud van de training

 1. Herkennen van verward gedrag: Achtergronden van ziektebeelden en uitingsvormen.
 2. Kenmerken van agressie vanuit ziektebeelden herkennen: Aan de hand van kennis over de relatie tussen ziektebeelden en agressie gedrag leren medewerkers agressie voorkomen door tijdig het ziektebeeld te herkennen en aan te sluiten in reactie bij de ander.
 3. Zelfcontrole bij agressie: De medewerker kan zichzelf rustig krijgen onder druk door primaire reacties te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 4. Veilig werken bij verminderd beïnvloedbaar (verward) gedrag
  De medewerker kan voorzorgsmaatregelen nemen voordat hij/zij in risicovolle situaties komt door communicatie, veiligheidsmaatregelen en gedrag.
 5. Veilige V: De medewerker kan controle houden over verminderd beïnvloedbare personen en deze op veilige wijze naar buiten begeleiden, dan wel hulp inschakelen.
 6. Overmacht-situaties: De medewerker herkent overmacht-situaties (gijzeling/overval) en kan zichzelf en anderen in veiligheid brengen.
 7. Samenmerken in de keten: Medewerkers bespreken probleemgedrag van cliënten met de leidinggevende en samenwerkende ketenpartners om te zoeken naar een gezamenlijke aanpak
 8. Veilig aangifte doen: De medewerker weet na een strafbaar incident hoe zij aangifte kunnen doen.
 9. Opvang en nazorg: De medewerker kan collega’s opvangen na een incident aan de hand van een checklist. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 10. Evaluatie: Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • herkent en begrenst grensoverschrijdend gedrag en blijft mentaal en fysiek gezond.
 • voorkomt agressief gedrag bij klanten met een ziektebeeld door tijdig het ziektebeeld te herkennen en de ander veiligheid te bieden en aan te sluiten in de communicatie.
 • helpt indien nodig de “ontremde en/of verwarde” klant met het stoppen van het grensoverschrijdend gedrag, wat verdere escalaties voorkomt bij de cliënt.
 • voorkomt dat de cliënt in een negatieve spiraal terecht komt van sancties of zelfs een strafblad.
 • zoekt samen met ketenpartners naar een oplossing gezocht voor de aanpak van de cliënt. 
 • leert omgaan met onvoorspelbaar gedrag en leert werken vanuit eigen veiligheid.

Ben je geïnteresseerd in een in company training omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten? Neem dan contact op met Jannie de Jong dejong@agressietraining.nl of 06 4178 2816 of vraag vrijblijvend een offerte aan:

Naar boven
Created by AMBISMART
X