x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Omgaan met verbale agressie

Medewerkers leren in deze training agressief gedrag van klanten herkennen en aanpakken.

Trainingsvormen

 1. In company training
  Doelgroep: medewerkers van één bedrijf
  Periode: 1 dag
  Kosten: Maatwerk
 2. Training via open inschrijving
  Doelgroep: iedereen
  Kosten: 397,00 exclusief BTW
  Periode: 1 dag
  Datum: ntb, aanmelden via dejong@agressietraining.nl 
 3. Training via open inschrijving (examentraining agressietrainers)
  Doelgroep: iedereen
  Kosten: € 200,00 exclusief BTW
  Datum: 10 december 2021, aanmelden via dejong@agressietraining.nl
  Bijzonderheden: Deze training wordt gegeven door ervaren agressietrainers die hun ISO-certificering tweejaarlijks moeten updaten. Hun examen bestaat uit het gezamenlijk geven van een volwaardige agressietraining, waarbij per programmaonderdeel een andere trainer voor de groep staat.
 4. Online training 
  Deze training kan ook volledig online gegeven worden. Zie hiervoor https://agressietraining.nl/agressietrainingen/online-training-omgaan-met-verbale-agressie/.

Inhoud van de training

 1. Agressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.
 2. Zelfcontrole bij agressie:
  Door uw medewerkers kennis te laten maken met agressie, leren wij je de primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 3. Agressie reducerend optreden:
  Aan de hand van verschillende technieken leren wij uw medewerker agressie reducerend op te treden. Uw medewerkers zullen na de training om kunnen gaan met: frustratieagressie, witteboordenagressie, en agressie op de persoon.
 4. Veilig werken:
  Medewerkers leren omgaan met escalerende incidenten aan de hand van het conflictinterventieplan. Daarnaast herkennen zij overmachtsituaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.
 5. Nazorg en opvang:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 6. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Na de cursus kunnen medewerkers maandelijks deelnemen aan onze webinars (gratis) om hun kennis up-to-date te houden (https://agressietraining.nl/webinars/). Daarnaast kunnen ze onze kennisbank gebruiken om basisinformatie terug te lezen (https://agressietraining.nl/kennisbank/) en de  gratis tips ‘Omgaan met Witteboorden agressie’ downloaden van onze website (https://agressietraining.nl/ebooks/). Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Is in staat om zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.
 • ISO NEN 17024 certificaat
 • Deze training is geaccrediteerd voor PE punten voor: V&VN, ABC1 (huisartsen), Registerplein (alle doelgroepen) en SKJ

Ben je geïnteresseerd in een in company training omgaan met verbale agressie? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan:

Naar boven
Created by AMBISMART
X