x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Medewerkers in de zorg hebben helaas vaak te maken met (fysiek) grensoverschrijdend gedrag van bewoners, cliënten, of patienten. Het is niet eenvoudig om als medewerker om te gaan met dit veeleisende en verbaal agressieve gedrag tijdens het werken onder druk.  Daarom leren zij in deze kwalitatief hoge training met 80% van de tijd praktische oefeningen, grensoverschrijdend gedrag herkennen en begrenzen.

Training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg

 1. In company training:
  Doelgroep: medewerkers van één organisatie
  Periode: 1 dag
 2. Kosten: De training word in overleg op maat gemaakt voor uw organisatie. De kosten zijn daarvan afhankelijk.
 3. Training via open inschrijving:
  Doelgroep: medewerkers uit de zorg
  Periode: 1 dag
  Datum: 20 februari 2024
  Plaats: Driebergen
 4. Kosten: 450,00 inclusief BTW

Inhoud van de training

 1. Agressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers hoe emotie van 0%-100% kan oplopen en op welk moment zij het beste kunnen ingrijpen.
 2. Zelfcontrole bij agressie:
  Door uw medewerkers kennis te laten maken met agressie, leren zij hun primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 3. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg:
  In de zorg analyseren we de beïnvloedbaar heid van de  cliënt/bewoner. Afhankelijk van de mate van beïnvloedbaarheid leren de medewerkers aan de hand van verschillende technieken begrip te tonen of agressie reducerend op te treden. Uw medewerkers zullen na de training om kunnen gaan met: verward gedrag, frustratieagressie, manipulatieve agressie, en agressie op de persoon grof.
 4. Veilig werken:
  Medewerkers leren omgaan met escalerende incidenten aan de hand van het conflict interventieplan. Het uitgangspunt is altijd om incidenten voor te zijn. Daarnaast herkennen zij overmachtsituaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Samen als team eenduidig optreden is belangrijk voor de duidelijk naar bewoners en veiligheid voor de medewerkers. Door middel van de oefening de veilige V leren medewerkers verwarde personen weer focussen. Bevrijdingsgrepen worden geleerd om toe te passen als medewerkers fysiek worden aangevallen. 
 5. Nazorg en opvang:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incident registratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 6. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever..

Resultaten van de training

De training omgaan met grensoverschrijdend gedrag rust uw team uit met de volgende essentiële vaardigheden:

 1. Vroegtijdige herkenning voorkomen van agressief gedrag door doeltreffende observatie en luistervaardigheden.

 2. Begrip voor de persoonlijke reacties op verward en ongewenst gedrag.

 3. Heldere inzet van grenzen door middel van het keuzemodel om escalatie te voorkomen.

 4. Effectieve omgang met escalerende situaties en ondersteuning van collega’s bij verward gedrag.

 5. Veilige toepassing van bevrijdingsgrepen zonder schade aan zichzelf of anderen.

 6. Kennis en toepassing van het agressieprotocol.

Door deze training versterken uw medewerkers hun vermogen om met agressieve situaties om te gaan en dragen ze bij aan een veiligere en professionelere werkomgeving.

Wat zijn de voordelen voor u als Zorgorganisatie?

 • Onze service is gericht op een continue bewust voorkomen en reduceren van agressief gedrag in uw organisatie. Daarom blijven we nadat we de agressietrainingen hebben gegeven onbeperkt kosteloos kennis met u delen.
 • U medewerkers kunnen maandelijks deelnemen aan gratis webinars om de kennis over agressiehantering op peil te houden of bij te scholen.
 • Medewerkers kunnen de het eerste deel van het werkboek Help ik word gemanipuleerd gratis downloaden van www.agressietraining.nl.
 • Indien u wenst kunnen wij e-learning agressiehantering leveren.
 • De agressietrainingen worden gegeven met een acteur, 80% van de training bestaat uit oefeningen, waardoor medewerkers na de training de technieken echt kunnen toepassen.
 • Wij kennen en werken binnen de Wet Zorg en Dwang.
 • Deze training is geaccrediteerd voor de zorg door het VNVN waardoor medewerkers  6 PE punten kunnen halen

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Jannie de Jong  0641782816. Laten we samen werken aan een veiligere en professionelere zorgomgeving. Vraag hier nu uw offerte aan:

 
Naar boven
Created by AMBISMART
X