x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Omgaan met verbale agressie in de zorg

Medewerkers in de zorg hebben helaas vaak te maken met (fysiek) grensoverschrijdend gedrag van bewoners, cliënten, of patienten. Het is niet eenvoudig om als medewerker om te gaan met dit veeleisende en verbaal agressieve gedrag tijdens het werken onder druk.  Daarom leren zij in deze kwalitatief hoge training met 80% van de tijd praktische oefeningen, grensoverschrijdend gedrag herkennen en begrenzen.

Trainingsvormen

 1. In company training:
  Doelgroep: medewerkers van één organisatie
  Periode: 1 dag
 2. Kosten: De training word in overleg op maat gemaakt voor uw organisatie. De kosten zijn daarvan afhankelijk.
 3. Training via open inschrijving:
  Doelgroep: medewerkers uit de zorg
  Periode: 1 dag
  Datum: 5 november 2023
  Plaats: Driebergen
 4. Kosten: 450,00 inclusief BTW

Inhoud van de training

 1. Agressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.
 2. Zelfcontrole bij agressie:
  Door uw medewerkers kennis te laten maken met agressie, leren wij je de primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 3. Omgaan met verbale agressie in de zorg:
  In de zorg analyseren we de beïnvloedbaar heid van de  cliënt. Afhankelijk van de mate van beïnvloedbaarheid leren de medewerkers aan de hand van verschillende technieken begrip te tonen of agressie reducerend op te treden. Uw medewerkers zullen na de training om kunnen gaan met: frustratieagressie, witteboordenagressie, en agressie op de persoon.
 4. Veilig werken:
  Medewerkers leren omgaan met escalerende incidenten aan de hand van het conflict interventieplan. Daarnaast herkennen zij overmachtsituaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Samen als team eenduidig optreden is belangrijk voor de duidelijk naar bewoners en veiligheid voor de medewerkers. Door middel van de oefening de veilige V leren medewerkers verwarde personen weer focussen. Bevrijdingsgrepen worden geleerd om toe te passen als Medewerkers fysiek worden aangevallen. 
 5. Nazorg en opvang:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incident registratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 6. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Wat zijn de voordelen voor u als klant?

 • Onze service is gericht op een continue bewust voorkomen en reduceren van agressief gedrag in uw organisatie. We blijven nadat we de agressietrainingen hebben gegeven onbeperkt kosteloos kennis met u delen.
 • U medewerkers kunnen maandelijks deelnemen aan gratis webinars om de kennis over agressiehantering op peil te houden.
 • Medewerkers kunnen PE punten behalen als ze onze agressietrainingen volgen.
 • Medewerkers kunnen praktijkcases blijvend inbrengen, als zij deelnemen in de gesloten Facebook groep.
 • Medewerkers kunnen de tips Omgaan met witteboordenagressie gratis downloaden van www.agressietraining.nl.
 • Indien u wenst kunnen wij e-learning agressiehantering leveren.
 • De agressietrainingen worden gegeven met een acteur, 80% van de training bestaat uit oefeningen, waardoor medewerkers na de training de technieken echt kunnen toepassen.
 • Deze training is geaccrediteerd voor de zorg door het VNVN waardoor medewerkers  6 PE punten kunnen halen.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Is in staat om zo snel mogelijk begrip te tonen of agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen bij verward gedrag.
 • Kan zonder zichzelf en de ander te beschadigen bevrijdingsgrepen toepassen.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.

Ben je geïnteresseerd in een in- company training omgaan met agressie en emotie in de zorgVraag dan vrijblijvend een offerte aan:

Naar boven
Created by AMBISMART
X