Omgaan met agressie en dementie

Medewerkers leren in deze een daagse training veilig werken met dementie in de zorg.

Inhoud van de training:

 1. Agressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.
 2. Zelfcontrole bij agressie:
  Door uw medewerkers kennis te laten maken met agressie, leren wij je de primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 3. Omgaan met verbale agressie in de zorg:
  Aan de hand van verschillende technieken leren wij uw medewerker agressie reducerend op te treden. Uw medewerkers zullen na de training bij beïnvloedbare personen om kunnen gaan met: frustratieagressie, witteboordenagressie, en agressie op de persoon.
 4. Veilig werken bij dementie:
  Medewerkers leren bij verminderd beïnvloedbaar gedrag preventief optreden door afleiding, observatie, veilige afstand
 5. Indien het toch escaleert:
  Medewerkers oefenen aan de hand van het conflictinterventieplan om de rust terug te brengen.
 6. Overmachtsituaties:
  Medewerkers herkennen overmacht-situaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.
 7. Nazorg en opvang:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incident-registratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 8. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Wat zijn de voordelen voor u als klant?

 • Onze service is gericht op een continue bewust voorkomen en reduceren van agressief gedrag in uw organisatie. We blijven nadat we de agressietrainingen hebben gegeven onbeperkt kosteloos kennis met u delen.
 • Uw medewerkers kunnen maandelijks deelnemen aan gratis webinars om de kennis over agressiehantering op peil te houden.
 • Medewerkers kunnen PE punten behalen als ze onze agressietrainingen volgen.
 • Medewerkers kunnen het e-book Omgaan met witteboordenagressie gratis downloaden van www.agressietraining.nl.
 • Indien u wenst kunnen wij e-learning agressiehantering en omgaan met escalerende incidenten leveren.
 • De agressietrainingen worden gegeven met een acteur, 70% van de training bestaat uit oefeningen, waardoor medewerkers na de training de technieken echt kunnen toepassen.
 • Deze training is geaccrediteerd voor de zorg door het VNVN waardoor medewerkers  6 PE punten kunnen halen.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Kan observeren, afleiden en situaties ombuigen waardoor agressie voorkomen wordt
 • Is in staat om zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.

Jannie de Jong

Wil je meer informatie? Bel dan 06 4178 2816 of mail naar dejong@agressietraining.nl
Of kijk op de website www.agressietraining.nl