Macht, kracht en verleiding

Verleidingsgedrag komt regelmatig voor waar klanten en medewerkers in een niet vrij blijvende context met elkaar werken. Denk aan gevangenissen, begeleiding na detentie en jeugdinrichtingen. De training macht, kracht en verleiding helpt medewerkers herkennen van en professioneler om te gaan met verleidingssituaties van klanten tijdens het werk.

Trainingsvorm

 1. In company training: Doelgroep: medewerkers van één bedrijf Periode: 1 dag

Inhoud van de training

 1. Verleiding herkennen: Het is de bedoeling dat men zich verdiept in verbaal en non-verbaal gedrag van de klant die de medewerker wil verleiden. Door te focussen op non-verbale en verbale uitingen, zoals langer aankijken, meer aandacht vragen en of geven dan gebruikelijk en ander gedrag kan men “lezen” of en in welke mate er verleidend gedrag te verwachten is. Onze trainingen focussen zich in deze fase op herkennen van agressief en verleidend gedrag en stimuleren van de medewerkers om in een vroeg stadium dit te herkennen en te benoemen. De ervaring leert dat daarmee veel niet gewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen.
 2. Hoe wordt je in verleiding gebracht? Wanneer wordt je je daar bewust van? Wat doe je dan, ga je erop in, zeg je nee, of maak je geen keuze? Door middel van oefeningen wordt je hierin getraind.
 3. Man-vrouw beelden: Wat is het vrouw/man beeld van de deelnemers? Seksuele voorlichting aan /mannen/vrouwen (codes do’s en don’ts).
 4. Seksuele attack cirkel: Selectie van de vrouw/man naar de medewerker Toenadering zoeken Aanraken Doorpakken Reactie erna De seksuele attack cirkel wordt aan de hand van praktijksituaties besproken
 5. Oefenen met voorkomen en begrenzen van verleidingsgedrag: Bewust worden en werken aan eigen houding en gedrag. Oefening duidelijk grenzen stellen met taal, houding en gezichtsuitdrukking. (congruente boodschappen) Praktijksimulatie met voorbeelden uit de praktijk van de medewerker.
 6. De rol van intuïtie: Wat zijn de intenties en rol van de vrouw/man? Vroeg herkennen van bedoelingen en problemen voorkomen (preventie). Indien nodig de klant verwijzen naar hulpverlening.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om verleidingsgedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren naar innerlijke signalen.
 • Heeft inzicht in de eigen verbale en non-verbale wijze van reageren op verleiding.
 • Is in staat om bij bovengenoemde verleiding situaties congruent en begrenzend op te treden. Daarbij maakt de medewerker gebruik van de verschillende aangeboden technieken.
 • Kent de gedragscode van de organisatie en past deze toe.
 • Durft na een verleidingssituatie dit te bespreken en nazorg te vragen indien nodig.
 • Ontwikkelt meer mentale weerbaarheid.