Hantering van overvallen

Training hantering van overvallen

De Jong Training en Advies heeft voor uw organisatie een compacte overvaltraining.

Trainingsvorm

  1. In company training: Doelgroep: medewerkers van één bedrijf Periode: 1 dag

Inhoud van de training

  1. Overval ontmoedigen: De organisatie kan het risico op overvalsituaties door een reeks van veiligheidsmaatregelen verminderen.
  2. Zelfcontrole: Door tijdens een oefening uw werknemers kennis te laten maken met gedrag van overvallers, leren zij de primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen en worden zo snel mogelijk weer rustig.
  3. Meebewegen: Het voorkomen van escalaties met de overvaller door te focussen op meewerken en de aandacht van personen af te leiden.
  4. Veilig werken: Zij herkennen overmacht situaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.
  5. Nazorg en opvang: Medewerkers ontvangen een checklist waarmee ze elkaar na een overval kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren medewerkers een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen. Medewerker kunnen na de training deelnemen in de Facebook groep voor ex-deelnemers en daar hun cases in blijven brengen.

Resultaten van de training

De medewerker:

  • Heeft zichzelf fysiek onder controle tijdens een overval.
  • Loopt geen risico door mee te bewegen met de overvaller.
  • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen.
  • Kan een trauma herkennen en hulp vragen.