Agressiehantering scholen

Agressie op scholen is een actueel thema. Denk aan agressie tussen leerlingen, agressie van leerlingen naar leerkrachten, agressie van ouders naar leerkrachten.

 1. Incompanytraining
  Doelgroep: leerkracht, ondersteunend personeel en leerlingen (zie aanbod trainingsvormen)
  Periode: 1 dag
 2. Training via open inschrijving
  Doelgroep: leerkrachten en ondersteunend personeel
  Datum: 12 november 2019 en 24 maart 2020
  Plaats: Driebergen

Trainingsvormen

 1. Een interactieve les agressiehantering voor kinderen in groep 8.
  Doelgroep: leerlingen basisonderwijs
  Periode: 1 uur
 2. Maatschappelijke stage: observeren van agressief gedrag in voetbalstadions, gekoppeld aan een training ‘omgaan met je eigen agressie’ voor tweede jaars leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  Doelgroep: leerlingen voortgezet onderwijs
  Periode: 1 dagdeel
 3. Agressietrainingen voor docenten en ondersteunende teams in het basis- en voortgezet onderwijs: omgaan met agressie van leerlingen en ouders.
  Doelgroep: leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs
  Periode: 1 dag
 4. Opleiding tot agressietrainer voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Agressietrainers studeren af met een ISO 17024 bevoegdheid.
  Doelgroep: leerkrachten voortgezet onderwijs
  Periode: 5 dagen

Maak een afspraak met Jannie de Jong om de inhoud van uw maatwerktraining te bespreken. dejong@agressietraining.nl

Inhoud van de training

 1. Agressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.
 2. Zelfcontrole bij agressie:
  Door uw medewerkers kennis te laten maken met agressie, leren wij je de primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 3. Agressie reducerend optreden:
  Aan de hand van verschillende technieken leren wij uw medewerker agressie reducerend op te treden. Uw medewerkers zullen na de training om kunnen gaan met: frustratieagressie, witteboordenagressie, en agressie op de persoon.
 4. Veilig werken:
  Medewerkers leren omgaan met escalerende incidenten aan de hand van het conflictinterventieplan. Daarnaast herkennen zij overmachtsituaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.
 5. Nazorg en opvang:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 6. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. Na de cursus kan de medewerker lid worden van onze Facebook community. Hierin worden dagelijks vragen uit de praktijk beantwoordt. Tevens wordt de training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Is in staat om zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.

Ben je geïnteresseerd in een in company training agressiehantering op school? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan: