x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Agressiehantering scholen

Agressief gedrag op scholen is een actueel thema. Denk aan grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen, agressief gedrag van leerlingen naar leerkrachten, dwingend, eisend en agressief gedrag van ouders naar leerkrachten.

 1. Incompanytraining
  Doelgroep: leerkracht, ondersteunend personeel en leerlingen
  Periode: 1 dag
 2. Kosten: de training wordt in overleg met u op maat gemaakt. De kosten zijn hiervan afhankelijk.
 3. Training via open inschrijving
  Doelgroep: leerkrachten en ondersteunend personeel
  Datum: 12 november 2021 
  Plaats: Driebergen
 4. Kosten: 397,00 inclusief BTW

Trainingsvormen

 1. Een interactieve les van 1 uur  voor kinderen in groep 8. In een les leren wij kinderen spelenderwijs het verschil tussen assertief en agressief gedrag met de stoplicht methode. Daarna leren zij samen met de acteur met de stopknop oranje herkennen, benoemen en rood begrenzen.
  Doelgroep: leerlingen basisonderwijs uit groep 8
  Periode: 1 uur
 2. Trainingen omgaan met agressief gedrag voor docenten en ondersteunende teams in het basis- en voortgezet onderwijs: herkennen en begrenzen van grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en ouders.
  Doelgroep: leerkrachten en ondersteuners basis- en voortgezet onderwijs
  Periode: 1 dag
 3. Opleiding tot agressietrainer voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Agressietrainers studeren af met een ISO 17024 certificaat waarmee zij  bevoegd agressietrainingen kunnen geven.
  Doelgroep: leerkrachten basis en  voortgezet onderwijs
  Periode: 5 dagen

Maak een afspraak met Jannie de Jong om de inhoud van uw maatwerktraining te bespreken. dejong@agressietraining.nl

Inhoud van de training

 1. Agressie herkennen:
  Aan de hand van de agressiepiramide leren uw medewerkers de non-verbale communicatie van de agressieve ouder/kind in kaart te brengen.
 2. Zelfcontrole bij agressie:
  Door uw docenten kennis te laten maken met  de emotie agressie, leren wij je de primaire reactie te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen.
 3. Agressie reducerend optreden:
  Aan de hand van verschillende technieken leren wij uw medewerker agressie reducerend op te treden. Uw medewerkers zullen na de training frustratieagressie herkennen en ruimte geven.  Zij kunnen witteboordenagressie, en agressie op de persoon grof herkennen en begrenzen.
 4. Veilig werken:
  Medewerkers leren omgaan met escalerende incidenten aan de hand van het conflictinterventieplan. Daarnaast herkennen zij overmachtsituaties en leren zij zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.
 5. Nazorg en opvang:
  Medewerkers ontvangen een checklist waarmee zij elkaar na een agressie-incident kunnen opvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken. Daarnaast leren ze een trauma te herkennen en leren ze wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen.
 6. Evaluatie:
  Tijdens de evaluatie wordt uw medewerker begeleid in het stellen van een persoonlijk doel. De groep en trainer geven tips om het doel in de praktijk daadwerkelijk te realiseren. De training schriftelijk en mondeling geëvalueerd met uw medewerkers. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de opdrachtgever.

Resultaten van de training

De medewerker:

 • Is in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Is in staat om zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.

Ben je geïnteresseerd in een in company training agressiehantering op school? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan:

Naar boven
Created by AMBISMART
X