x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Advies bij crisis grensoverschrijdend gedrag

Advies bij crisis grensoverschrijdend gedrag

 

Waarom Agressietraining.nl?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kan destructieve gevolgen hebben, niet alleen voor individuele medewerkers maar ook voor het team en de gehele organisatie. Wij begrijpen dat de complexiteit van machtsdynamieken en informele structuren binnen een organisatie de aanpak van grensoverschrijdend gedrag bemoeilijkt. Daarom biedt Agressietraining.nl gespecialiseerd advies om deze uitdagingen effectief aan te pakken.

Waarom is extern advies waardevol?

  • Objectieve blik: Wij zijn geen deel van uw organisatie, waardoor we een frisse en objectieve kijk hebben op de situatie. Onze experts brengen een onbevooroordeelde benadering die cruciaal is bij het analyseren van grensoverschrijdend gedrag.
  • Kennis en ervaring: Agressietraining.nl beschikt over uitgebreide kennis en een kwart eeuw ervaring in het onderzoeken en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Onze deskundigen begrijpen de subtiele nuances en bieden op maat gemaakte oplossingen.

Gevolgen van grensoverschrijdend gedrag

Individuele medewerkers, teams, en het management ervaren allemaal de verwoestende gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Van machteloosheid en woede tot angst en eenzaamheid, de impact is diepgaand. Agressietraining.nl helpt niet alleen bij het oplossen van huidige situaties, maar richt zich ook op preventieve maatregelen voor een veiligere toekomst.

Onze Aanpak:

Agressietraining.nl kan raden van bestuur en directies op verschillende manieren ondersteunen bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag binnen een organisatie. Hier zijn enkele specifieke manieren waarop deze ondersteuning kan plaatsvinden:

Deskundig Advies: Agressietraining.nl kan deskundig advies bieden aan raden van bestuur en directies over het ontwikkelen van een effectief beleid voor het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Het verstrekken van inzichten in best practices en strategieën voor het creëren van een veilige werkomgeving.

Training en Bewustzijnssessies: Het organiseren van trainingssessies en workshops voor raden van bestuur en directies om bewustzijn te vergroten over de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en de impact ervan op de organisatie.

Gedragscode en beleid: Het verstrekken van educatieve middelen en tools om leiders te helpen de signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen en effectief te reageren. Beleidsontwikkeling en Implementatie: Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen, herzien en implementeren van gedragscodes en beleidsrichtlijnen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Risicoanalyse en Preventie: Adviseren over de integratie van deze beleidsmaatregelen in de bredere bedrijfscultuur. Risicoanalyse en Preventieve Maatregelen: Het uitvoeren van een grondige risicoanalyse om potentiële bronnen van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te identificeren.

Meer bewustzijn creëren: Het aanbevelen van preventieve maatregelen, zoals training, bewustmakingscampagnes en het creëren van een positieve werkcultuur. Crisisinterventie en -management: Het adviseren over en of verstrekken van richtlijnen en protocollen voor een effectief crisismanagement in gevallen van grensoverschrijdend gedrag.

Communicatie: Het bieden van ondersteuning bij het opzetten van communicatieplannen om transparantie te waarborgen tijdens een crisis.

Individuele begeleiding: Het bieden van individuele begeleiding aan leden van raden van bestuur en directies en medewerkers die mogelijk betrokken zijn bij of getuige zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Het faciliteren van gesprekken om effectieve oplossingen te vinden voor specifieke situaties.

Continue evaluatie en aanpassing: Het adviseren over het implementeren van systemen voor continue evaluatie van het beleid en de effectiviteit van genomen maatregelen. Het aanpassen van benaderingen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende behoeften binnen de organisatie.

Laat u ondersteunen: Door deze uitgebreide support kan Agressietraining.nl raden van bestuur en directies helpen bij het creëren van een gezonde werkomgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag, waar medewerkers zich veilig, gerespecteerd en ondersteund voelen.

Welkom voor een vrijblijvend gesprek: Neem contact op met Jannie de Jong 0641782816 of mail naar Jannie de Jong dejong@agressietraining.nl

Naar boven
Created by AMBISMART
X