x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l

Advies bij crisis grensoverschrijdend gedrag

Aanleiding: grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers

1. Onderzoek

1e gesprek met opdrachtgever

2. Gesprekken met betrokkenen

Gesprekken met betrokken medewerkers

3. Eindgesprek met opdrachtgevers

Conclusies en plan van aanpak

4. Uitvoering plan van aanpak

Bijvoorbeeld: ontslag, verandering functie, opvang en nazorg, workshops bewustzijn enz.

Inhoud het onderzoek

1. Doelstelling onderzoek:

Er is grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers, of tussen medewerkers en leidinggevenden, of grensoverschrijdend gedrag van klanten naar de organisatie, afhankelijk van de gebeurtenis(sen) wordt de onderzoeksvraag geformuleerd

2. Visie

De onderzoeker werkt vanuit een systemische visie, waarin centraal staat hoe het patroon tussen medewerkers in de context van de organisatie functioneert en hoe men dit samen in stand houdt en dus ook samen kan doorbreken. Daarnaast wordt gekeken naar ieders individuele rol en verantwoordelijkheden binnen de bestaande hiërarchische rollen.

3. Uitvoering onderzoek

Door middel van gesprekken met betrokkenen vormt de onderzoeker een beeld. Vragen zijn bijvoorbeeld “Wie heeft welke rol gehad tijdens de gebeurtenis?” “Wat is de machtsverhouding tussen de medewerkers?” “Wat is de geschiedenis en hoe lang speelt dit gedrag al” “Wat is er tot nu toe aan gedaan en door wie?”

4. Advies:

Het advies wordt gegeven aan de beslissers en aan de betrokkenen zelf. Het advies omvat tips en maatregelen voor het management, grensoverschrijdende medewerkers en degenen die hiermee te maken hebben gehad, bijvoorbeeld de afdeling, team of gehele organisatie.

Naar boven
Created by AMBISMART
X