x
A g r e s s i e t r a i n i n g . n l
Interview met Jeff Kopetsy: agressiecoördinator en freelance agressietrainer

Interview met Jeff Kopetzky: agressiecoördinator en freelance agressietrainer

“Je hebt altijd het recht om voor jezelf op te komen” Wie ben je en wat is jouw achtergrond? Mijn naam is Jeff Kopetzky, en ik vervul de rol van agressiecoördinator binnen een grote gemeente. Daarnaast werk ik als freelance (agressie)trainer, waarbij ik mijn expertise deel met verschillende organisaties. Mijn professionele achtergrond begon met 10 […]

Voorkom grensoverschrijdend gedrag op uw nieuwjaarsborrel

Duidelijke gedragsregels: Zorg ervoor dat er duidelijke gedragsregels zijn voor het evenement en communiceer deze van tevoren aan alle medewerkers. Benadruk het belang van respectvol gedrag. Voorlichting over grenzen: Organiseer voorlichtingssessies over wat als gepast en ongepast gedrag wordt beschouwd. Hierdoor wordt het bewustzijn vergroot en weten medewerkers wat er wordt verwacht. Verantwoord alcoholgebruik: Als […]

Naar boven
Created by AMBISMART
X