• agressie en ziektebeelden

    Ziektebeelden en agressie

    Verschillende ziektebeelden kunnen helaas in een bepaalde fase of regelmatig aanleiding geven tot agressief gedrag. We bespreken hier een...

    0
    0