• het keuzemodel

  Het keuzemodel

  Het keuzemodel is super effectief om agressief gedrag op de persoon te begrenzen, zowel bij witteboordenagressie, als bij agressie op de persoon grof: schelden, dreigen, bedreigen, intimideren (seksueel) en discrimineren. Hoe herken je agressief gedrag? Een onprettige waarneming in je lichaam Een lichte mate van onzekerheid of irritatie Een gevoel...

  Lees meer
 • agressiepreventie

  10 Tips om agressief gedrag van klanten te voorkomen

  Organisaties geven vaak de aanpak van agressief gedrag van klanten hoge prioriteit. Dit is ondersteunend en bemoedigend voor medewerkers. Daarnaast is het belangrijk om maatregelen te nemen om agressief gedrag te voorkomen. Wat er niet is, hoeft ook niet opgelost te worden. Hiermee worden medewerkers traumatische ervaringen bespaard en...

  Lees meer
 • agressie en ziektebeelden

  Ziektebeelden en agressie

  Verschillende ziektebeelden kunnen helaas in een bepaalde fase of regelmatig aanleiding geven tot agressief gedrag. We bespreken hier een aantal voorbeelden van ziektebeelden en agressie: Dementie Dit is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende...

  Lees meer
 • images

  10 Tips voor het omgaan met grens overschrijdend verward gedrag

  Gemeenten en andere organisatie krijgen de door de wet WMO (Wet Maatschappelijke Opvang) steeds meer te maken met gedrag van verwarde personen in de hal en spreekkamers. Vaak leidt dit verwarde gedrag tot grensoverschrijdend gedrag. De behoefte bij medewerkers is groot om in deze situaties veilig te werken en...

  Lees meer
 • snelkookpansessie agressiebeleid

  Snelkookpan sessie agressiebeleid

  Het voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk beperken van agressie op het werk is niet alleen te realiseren door het trainen van medewerkers in combinatie met het ontwikkelen en opzetten van beleid. Draagvlak van en door medewerkers is in onze ervaring een must voor een goede implementatie. Waarom...

  Lees meer
 • diefstalpreventie-en-aanpak

  Afrekenen met winkeldiefstal

  Afrekenen met winkeldieven Uw bedrijf is geregistreerd als deelnemer aan de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’. Dit betekent dat u vanaf nu winkeldieven een boete kunt opleggen van € 181,- voor oponthoud en overlast (plus eventuele kosten van directe schade). De Stichting Afrekenen met Winkeldieven zorgt voor de administratieve afhandeling. Wat u...

  Lees meer
 • pesten herkennen

  Pesten herkennen

  Pesten kan het leven van een kind helemaal overhoop gooien. Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. Zelfs niet met hun ouders. Soms is uit signalen op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen zijn: Het...

  Lees meer
 • 5 Tips hoe om te gaan met verbale agressie

  5 Tips hoe om te gaan met verbale agressie

  Met verbale agressie bedoelen we: Frustratieagressie: Iemand met een hoge emotie en een lading, die het nodig hebben om te spuien. Witteboordenagressie: iemand met een arrogante, neerbuigende houding die kleinerende uitingen heeft naar de medewerker. Agressie op de persoon grof: schelden, dreigen, bedreigen, intimideren (seksueel) en discrimineren. Tip 1: Zorg...

  Lees meer
 • agressietrainer gecertificeerd ISO

  ISO examendag agressietrainer 30 juni 2017

  Een impressie van de ISO examendag agressietrainer 30 juni 2017 waar agressietrainers door middel van het geven van een agressietraining hun Nikta ISO certificaat NEN 17024 behalen,  zodat ze bevoegd agressietrainingen kunnen geven, altijd spannend zo'n dag. De deelnemers die de training ondergaan komen uit verschillende branches, ICT, beveiliging,...

  Lees meer